Nie dla Polskiej Agencji Geologicznej. Ostatni apel dyrektora

20 grudnia 2018, 06:00 Alert

Tuż przed zwolnieniem dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego Tomasz Nowacki ocenił, że nie ma podstaw do powołania Polskiej Agencji Geologicznej.

Siedziba PIG. Fot. PIG
Siedziba PIG. Fot. PIG

– W opinii PIG, a także wielu środowisko geologicznych w Polsce, nie ma żadnego uzasadnienia dla powoływania odrębnego podmiotu, określanego jako Polska Agencja Geologiczna – stwierdza Nowacki w liście do Jolanty Rusinek, prezes Rządowego Centrum Legislacji, z 21 listopada 2018 roku.

W jego przekonaniu stworzenie dwóch odrębnych służb geologicznych rozłączonych instytucjonalnie i działających w różnych reżimach ustrojowych odbędzie się „ze szkodą dla państwa”. Dojdzie do dezintegracji służb geologicznej i hydrogeologicznej. Mają także wzrosnąć koszty funkcjonowania. Podmioty mają być również inaczej finansowane, co stoi w sprzeczności z celem ustawy o PAG zakładającym ujednolicenie finansowania.

– W nawiązaniu do przedstawionych powyżej uwag o charakterze ogólnym i szczegółowym pragnę podkreślić, że wejście w życie ustawy o PAG spowoduje niezliczone problemy praktyczne, w wielu przypadkach niemożliwe wręcz do rozwiązania i utrudni, albo wręcz uniemożliwi sprawne działanie PSG i PSH – konkluduje Nowacki proponując w zamian reformę PIG.

Dwa dni po wysłaniu pisma Tomasz Nowacki stracił stanowisko.

Wojciech Jakóbik