Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej trafił do prac w komisji

15 maja 2019, 15:15 Alert
Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek. Fot. BiznesAlert.pl
Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek. Fot. BiznesAlert.pl

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (PAG) został skierowany w środę przez Sejm do komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, w celu rozpatrzenia. Tym samym Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, który wcześniej złożyła Nowoczesna.

„W ustawie tej chodzi odzyskanie surowców przez naród. (…) Polska Agencja Geologiczna musi odzyskać władzę nad surowcami polskimi w Polsce, bo Polska jest jednym z najbogatszych krajów jeśli chodzi o surowce, a mamy największe z tym problemy” – mówił w środę w Sejmie Główny Geolog Kraju Mariusz Orion-Jędrysek. Według niego powołanie agencji geologicznej o charakterze wykonawczym „wynika z potrzeb państwa”, ponieważ stworzony w 1985 r. tymczasowy model służby geologicznej funkcjonuje do dziś. Według niego, od tego momentu w Polsce nie odkryto żadnego istotnego złoża. Jego zdaniem obecny system jest „skomplikowany, nieprzejrzysty i korupcjogenny”, a w latach 2010-2015 jego działanie doprowadziło do tego, że Skarbowi Państwa wytoczono cztery międzynarodowe arbitraże z „nieuzasadnionymi, wielomiliardowymi roszczeniami”.

Orion-Jędrysek wyjaśniał, że ustawa nie wprowadzi żadnego nowego obciążenia dla górnictwa, ponieważ dokładnie te same pieniądze z opłaty eksploatacyjnej, które dziś trafiają do NFOŚ, trafią do PAG. Projekt ustawy zakłada, że Polska Agencja Geologiczna będzie wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Na czele Agencji stanie pełnomocnik powołany przez ministra środowiska. PAG ma współpracować z PIG, zlecając mu zadania o charakterze naukowo-badawczym. Według rządu, głównym zadaniem PAG będzie reprezentowanie interesu państwa w dziedzinie geologii, łącznie z zapewnieniem bazy surowcowej kraju, rozumianej jako zasoby złóż surowców mineralnych koniecznych do zaspokojenia potrzeb przemysłowych i energetycznych Polski. Jak wynika z projektu, w Agencji miałoby pracować ok. 520 osób – głównie dotychczasowych pracowników PIG-PIB.

„Zakłada się utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń, a mianowicie, że szacunkowy koszt roczny zatrudnienia 520 pracowników wyniesie ok. 46,1 mln zł (z uwzględnieniem ZUS). W celu minimalizacji kosztów zakłada się, że struktura PAG będzie oparta na istniejącej strukturze PIG-PIB, a jego pracownicy, którzy wykonują zadania podlegające przekazaniu, staną się pracownikami PAG, jeżeli wyrażą zgodę na zaproponowane im nowe warunki pracy” – wskazano w uzasadnieniu.

Polska Agencja Prasowa