Rosną ceny węgla energetycznego w Polsce

30 kwietnia 2018, 13:45 Alert
Kopalnia górnictwo
fot. pixabay.com

Ceny węgla energetycznego w marcu wzrosły o 1,1 proc. w porównaniu do lutego, a dla ciepłownictwa spadły o 0,7 proc. – wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii.

Sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego obrazują dwa indeksy, bazujące na danych miesięcznych ex-post i wyrażające cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej, indeks PSCMI2 – dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto „na wagonie” w punkcie załadunku – bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Indeks PSCMI1 przebił poziom 230 zł/t, po raz pierwszy od ponad 3 lat i wyniósł 230,75 zł/t. W porównaniu z lutym 2018 r. wzrósł o 1,1 proc.

W porównaniu z zeszłym rokiem – od marca 2017r. indeks był wyższy o 15,3 proc.

Wartość kwartalna wskaźnika wyniosła 228,48 zł/t, a to wynik lepszy o 8,3 proc. w porównaniu poprzedniego kwartału i o 14,8 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem zeszłego roku.
Drugi indeks polskiego węgla PSCMI2 zmalał z miesiąca na miesiąc o 0,7 proc. i wyniósł w marcu 2018r. 297,18 zł/t.

W porównaniu z tym samym miesiącem zeszłego roku, obecnie ceny ciepłownictwa są wyższe o ponad 60 zł/t, tj. o ponad 27 proc.

Średnia wartość indeksu dla całego pierwszego kwartału 2018 r. wyniosła 294,69 zł/t. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrósł on o 30 proc., a w porównaniu ostaniego kwartału 2017 r. o ponad 13 proc.

Polska Agencja Prasowa