Polska chce przyspieszyć budowę Via Carpatii

8 listopada 2016, 11:45 Alert

Premier RP, Beata Szydło wzięła udział w Konferencji “10 lat Deklaracji Łańcuckiej. Via Carpatia dziś, wyzwania na przyszłość” w Łańcucie. Na konferencji obecni był również minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba.Podczas konferencji doszło do podpisania porozumienia o współpracy na rzecz budowy Via Carpatii. Otwierając wydarzenie podkreśliła strategiczne znaczenie szlaku dla Europy Środkowo-Wschodniej.

7 listopada 2016 r. odbyła się konferencja “10 lat Deklaracji Łańcuckiej – Via Carpatia dziś, wyzwania na przyszłość” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W konferencji uczestniczyła także premier Beata Szydło i poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba .– Via Carpatia to jeden z najważniejszych projektów komunikacyjnych dla Polski i Europy. Zależy nam, by była tematem żywym zarówno na forum krajowym, jak i europejskim – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. – Via Carpatia otwiera nam drogę na świat, jest symbolem polskiego rozwoju. Staje się inwestycją, która będzie miała strategiczny charakter dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej – powiedziała premier Beata Szydło.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

“Via Carpatia wpisuje się w szanse, które otwierają się przed regionem. Inwestycja ta otwiera nam drogę na lepszą przyszłość i jest symbolem rozwoju” – wskazała Beata Szydło.

– Via Carpatia to jeden z najważniejszych projektów komunikacyjnych dla Polski i Europy. Zależy nam, by była tematem żywym zarówno na forum krajowym, jak i europejskim – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.– Wiele państw Unii Europejskiej pozytywnie postrzega realizację projektu Via Carpatia. Inicjatywą zainteresowane są również Ukraina i Turcja, a Białoruś ją popiera – dodał minister A. Adamczyk.Podczas konferencji do Porozumienia o współpracy na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia przystąpiły województwa: podlaskie, mazowieckie i lubelskie.– Via Carpatia łączy samorządy. Jestem przekonany, że będzie sukcesem wszystkich Polaków – podsumował szef resortu infrastruktury i budownictwa.

A. Adamczyk ponadto podpisał tego dnia aneks do programu inwestycyjnego, który uruchamia proces realizacji obwodnicy Łańcuta w ciągu DK94. – Po głębokich analizach kosztów realizacji, w porozumieniu z samorządem, powstała idea, która zabezpiecza potrzeby komunikacyjne nie tylko Łańcuta, ale i całego regionu – powiedział minister. Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy Łańcuta w ciągu DK94, o dł. 5,8 km planowane jest na I kwartał 2017 r. Inwestycja realizowana będzie w formule „optymalizuj-projektuj-buduj”.W ramach realizacji Via Carpatia, 28 października tego roku, A. Adamczyk skierował do drugiego etapu postępowania przetargowego budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska.

Wiceszef resortu rozwoju Adam Hamryszczak, w swoim wystąpieniu podkreślił jak bardzo szlak Via Carpathia (biegnący pomiędzy Europą Północną a Bałkanami i Grecją) jest korzystny dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju – przede wszystkim Polski Wschodniej.

“Ta trasa poprawi dostępność transportową i spójność komunikacyjną, wpłynie korzystnie na gospodarkę i życie mieszkańców Polski Wschodniej. Będzie impulsem, który przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno dla regionu, jak i poszczególnych gmin” – mówił Adam Hamryszczak podczas panelu “Międzynarodowe i krajowe perspektywy realizacji idei szlaku transportowego Via Carpatia – wyzwania na przyszłość”.

W trakcie dyskusji podsekretarz stanu w MR zwrócił również uwagę na znaczącą rolę Via Carpatii i całego regionu w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: “Via Carpatia jest jednym z naszych priorytetów inwestycyjnych. Budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej przysłuży się konkurencyjnej gospodarce oraz umożliwi pełne włączenie obszarów o słabej dostępności” – dodał wiceminister. W łańcuckiej konferencji uczestniczył również inny przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, wiceminister Witold Słowik. Udział wzięli też m.in. samorządowcy z Polski, Słowacji i Węgier zainteresowani powstaniem Via Carpatia. W jej trakcie do samorządowego porozumienia o współpracy na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia dołączyły trzy województwa: podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

Via Carpatia to planowana międzynarodowa trasa, która przebiegać ma z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Via Carpatia jest dla polskiego rządu strategiczną inwestycją. Droga ta przyspieszy rozwój gospodarczy Polski północo-wschodniej i zwiększy bezpieczeństwo kraju.

via-carpatia

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Utworzenie Via Carpatii to inicjatywa polskiego rządu. W 2006 r. Polska, Litwa, Słowacja i Węgry podpisały Deklarację Łańcucką. W ten sposób formalnie utworzono szlak, w który zaangażowały się kolejne kraje: Bułgaria, Rumunia i Grecja. W 2009 r. Polska zaproponowała włączenie drogi S19 Via Carpatia na całej długości do sieci bazowej TEN-T. W 2010 r. inicjatywę poparły wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej. W efekcie do sieci włączono cały odcinek szlaku biegnący przez terytorium Polski (z wyjątkiem odcinka Augustów – Korycin), częściowo do sieci bazowej (Rzeszów – Lublin i Suwałki – Budzisko), częściowo – kompleksowej (odc. Rzeszów – Barwinek, Korycin – Białystok – Lublin).

Ministerstwo Rozwoju/Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa