Polska chce uczestniczyć w inwestycjach wspieranych przez AIIB

5 maja 2016, 17:00 Alert

(Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych/K. Siemion- Bielska

Minister Witold Waszczykowski spotkał się dzisiaj z przebywającym z wizytą w Polsce Jin Liquinem, prezesem nowo utworzonego Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).

W trakcie rozmowy szef polskiej dyplomacji pogratulował zakończenia procesu tworzenia banku, który w styczniu br. rozpoczął działalność. Polska weszła w skład grupy 57 państw – członków założycieli AIIB. -Liczymy na szerokie możliwości angażowania polskiego biznesu w projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków AIIB – stwierdził minister Waszczykowski.

– Statut Banku pozwala na elastyczne angażowanie się w projekty z wielu obszarów, w tym energetyki, infrastruktury kolejowej, drogowej i portowej – wskazał Jin Liqun. Prezes AIIB podkreślił również, że inwestycje współfinansowane przez AIIB będą musiały spełnić trzy kryteria: rentowności, oddziaływania na środowisko oraz akceptacji społecznej.

Dysponujący kapitałem w wysokości 100 mld USD Bank będzie przede wszystkim realizował projekty w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej w regionie Azji. Nie wyklucza to jednak prowadzenia działalności inwestycyjnej w europejskich państwach członkowskich AIIB. -Polska jest zainteresowana ścisłą współpracą z bankiem. Chcemy uczestniczyć w realizacji inwestycji współfinansowanych przez Bank w ramach projektów o charakterze regionalnym, jak i lokalnym – podkreślił minister. Nawiązując do podpisania przez Prezydenta RP 19 kwietnia br. ustawy ratyfikującej Umowę o utworzeniu AIIB, minister Waszczykowski potwierdził chęć jak najpełniejszego zaangażowania Polski w prace banku. Zachęcał również do utworzenia regionalnego oddziału AIIB w naszym kraju.