Polska chemia apeluje o bardziej skoordynowane działanie rządu i regulatora w walce z niedoborami energii

17 sierpnia 2015, 13:48 Chemia
Linie elektroenergetyczne energia

Branża chemiczna zwraca uwagę na skutki wprowadzenia w zeszłym tygodniu ograniczeń w dostawach energii dla największych zakładów. – Zaapelowaliśmy do Rady Ministrów, Urzędu Regulacji Energetyki (URE), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) i Ministerstwa Gospodarki o wypracowanie mechanizmów skoordynowanych działań administracji publicznej i sektora w podobnych sytuacjach – mówi dr Krzysztof Łokaj, Dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC).

W zeszłym tygodniu PSE S.A. ograniczyły dostawy energii elektrycznej dla największych zakładów przemysłu chemicznego w Polsce. W celu zabezpieczenia sieci energetycznej przed przeciążeniem, a także mając na uwadze potrzeby odbiorców wrażliwych, branża chemiczna dostosowała się do tych ograniczeń i zmniejszyła produkcję, m.in. wyłączając najbardziej energochłonne i nie wpływające na bezpieczeństwo produkcji urządzenia i aparaturę.
Ograniczenia produkcji w sektorze chemicznym mogą mieć negatywne konsekwencje dla całokształtu polskiej gospodarki, ponieważ branża stanowi podstawę dla innych jej gałęzi. Odbiorcami produktów chemicznych są między innymi producenci żywności, motoryzacja, budownictwo czy farmacja.
– Specyfika produkcji chemicznej, a zwłaszcza kwestie związane z bezpieczeństwem takie jak konieczność zachowania ciągłości procesowej, wyklucza niekontrolowane przerwy i istotne ograniczenia w dostawach energii – mówi Adam Leszkiewicz, Przewodniczący Rady PIPC. – Mając na celu wykluczenie przyszłych zagrożeń, PIPC zaapelowała do Rady Ministrów, PSE S.A, URE, a także Ministerstwa Gospodarki o wypracowanie mechanizmów skoordynowanych działań administracji publicznej i sektora w podobnych sytuacjach.
– Od kilku  Polska Izba Przemysłu Chemicznego prowadzi program „Energia dla Chemii”, którego celem jest m.in. zwiększenie efektywności energetycznej sektora chemicznego. To dzięki licznym inwestycjom realizowanym przez podmioty przemysłu chemicznego w Polsce regularnie spada zużycie energii przez chemiczne zakłady przemysłowe. Polska chemia realizuje zasady zrównoważonego rozwoju. – mówi dr Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC. – Liczymy więc na pozytywną odpowiedź na nasz apel.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Izba skupia ponad 100 przedsiębiorstw m.in. największych producentów chemikaliów, firmy transportowe i dystrybucyjne, przedstawicielstwa firm zagranicznych, biura projektowe i firmy konsultingowe oraz instytuty naukowe.