Pelc: Pomorska Dolina Wodorowa to cały ekosystem (ROZMOWA)

25 września 2020, 07:30 Energetyka
Tomasz Pelc. Rozmowa.

Polska Dolina Wodorowa ma na celu budowę ekosystemu wodorowego w województwie pomorskim – tłumaczy Tomasz Pelc w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Jaką rolę odegra Pomorska Dolina Wodorowa w kontekście upowszechnienia wodoru w woj. pomorskim (wzorce z innych krajów)?

Pomorska Dolina Wodorowa jest jednym z wielu projektów realizowanych obecnie w Europie, mających na celu popularyzację wodoru do celów transportowych. PDW ma na celu budowę ekosystemu wodorowego w województwie pomorskim, w pierwszej kolejności zapisaliśmy projekty związane z komunikacją lądową – autobusy i pociągi zasilane wodorem oraz komunikacją morską, czyli statki na wodór w połączeniach typu „short sea” – tu połączenia portów Trójmiasta z Helem. Poza tym chcemy skoncentrować się na promocji i edukacji wodorowej skierowanej do młodzieży szkół podstawowych i średnich – bo to przecież przyszłe pokolenia w głównej mierze będą żyły  w „epoce wodorowej”. Chcemy także zbudować podstawy do bezpiecznego użytkowania pojazdów i instalacji wodorowych skierowanych do rynku masowego. Takie podejście zapewni możliwość budowania świadomości wodorowej wśród mieszkańców naszego województwa, a także stworzy bazę do budowy łańcucha wartości dodanej dla pomorskich przedsiębiorców mogących się włączyć w projekty wodorowe realizowane na pomorzu. Będziemy wzorować się na podejściu holenderskim i duńskim.

Czy miasta są gotowe na wdrożenia w transporcie miejskim (przykład PDA Support w Gdyni)?

Miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców są zobligowane do szukania możliwości wprowadzenia do eksploatacji 30% taboru komunikacji miejskiej, który będzie się charakteryzować niskoemisyjnością. Może to być tabor o napędzie elektrycznym, gazowym i wodorowym. W przypadku miast zlokalizowanych na pomorskich wzgórzach morenowych, pojazdy bateryjne znacząco będą tracić swój zasięg stąd pojazdy zasilane wodorem mają swoją przyszłość. Moim zdaniem wszystkie miasta i gminy, które weszły w program FCH JU (projekt PDA) zrobiły to bardzo świadomie i mają przemyślane następne kroki – najlepszym przykładem jest Wejherowo, które nawet gdyby nie było projektu FCH JU podjęłoby decyzję o wprowadzeniu do eksploatacji autobusów wodorowych.

Czym wyróżnia się projekt  „Hy-way to Hel”

„Hy-way to Hel” to kompleksowy projekt wykorzystania wodoru w transporcie publicznym celem radykalnego zmniejszenia ilości pojazdów wjeżdżających na drogę prowadzącą na Hel – Półwysep Helski.

Jest to świadome wdrożenie takiej komunikacji z jednoczesnym budowaniem świadomości nie tylko ekologicznej, ale jednocześnie wdrożenie modelu, który będzie przyjazny do prowadzenia działalności turystycznej, wypoczynkowej czy biznesowej przez miasta i miejscowości zlokalizowane na Półwyspie Helskim. „Hy-way to Hel” ma być szansą na rozwój wspomnianej działalności, a nie hamulcem dla jej rozwoju. Podejście jest wzorowane na modelu biznesowym realizowanym od lat w dostępie turystów na niemiecką wyspę Sylt.

Jakie firmy z regionu mogą pomóc w jego realizacji

W pierwszej kolejności w projekty zaangażowane są firmy będące członkami Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Poza tym technologie wodorowe będą stosowane w sektorze stoczniowym (napędy statków), sektorze konstrukcji stalowych, sektorze mechanicznym, automatyce. Można śmiało powiedzieć, że każda firma może znaleźć coś dla siebie w nowo tworzącym się rynku wodoru. Wodór bowiem będzie miał zastosowanie w przemyśle, komunikacji, energetyce i ciepłownictwie.

 

*właściciel firmy NEXUS Consultants, specjalizującej się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu marketingu, finansów, zarządzania i organizacji oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym funduszy unijnych).

Zrealizował ponad 1.000 projektów doradczych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z wielu branż, w szczególności energetycznych, chemicznych, handlowych i logistycznych, usługowych, organizacji publicznych i innych.

Do tej pory pracował dla największych firm energetycznych w Polsce i za granicą, m.in: ENERGA, ENEA, TAURON, PGE, PGNiG, EDF, Iberdrola, SPAC, RWE, CEZ.

Angażował się także w duże projekty wodorowe w Polsce, w zakresie dystrybucji wodoru w gazociągach, magazynowania w kawernach solnych oraz produkcji energii odnawialnej i jej konwersji na wodór. Jest autorem mapy drogowej dotyczącej wodoru dla jednej z największych polskich firm.

W chwili obecnej pełni wiodącą rolę jako inicjator i twórczy lider Klastra Technologii Wodorowych i Czystej Technologii Węglowych.

Jego zasługą jest również stworzenie Doliny Wodorowej w województwie pomorskim Pomorska Doliną Wodorowa  jest to tylko jednym z przykładów wkładu Tomasza Pelca

w rozwój gospodarki bezemisyjnej w województwie pomorskim. Jako podprojekt „Hy-way to Hel” będzie przełomem w realizacji wodorowego transportu publicznego (autobusowego, kolejowego i morskiego) łączącego Gdynię, Sopot i Gdańsk z Półwyspem Helskim (w województwie pomorskim).

„Polish Conference on Hydrogen Energy and Technologies” rozwija się również dzięki jego zaangażowaniu  jako moderatora oraz eksperta.