Nowaczewski: Polska energetyka nie jest innowacyjna (ROZMOWA)

20 września 2017, 07:30 Energia elektryczna

W rozmowie z portalem BiznesAlert.pl. Grzegorz Nowaczewski, prezes spółki Virtual Power Plant, mówi m.in. o wykorzystaniu rozwiązań informatycznych w celu wdrażania innowacji w sektorze energetycznym.

Linie elektroenergetyczne. Fot. pixabay.com
Linie elektroenergetyczne. Fot. pixabay.com

BiznesAlert.pl: Przemiany w energetyce wymagają rozwiązań z zakresu zarządzania energią przez system informatyczny. Czy mamy w Polsce szanse na takie własne rozwiązania? Czy Pana osiągnięcia mogą powtórzyć inne startup-y?

Grzegorz Nowaczewski: Chciałbym żeby tak było. Potrzebna praca u podstaw, wytrwałość oraz wejście w sferę ryzyka biznesowego. Projekty podobne do zarządzanego przeze mnie VPPlant, czyli działające interdyscyplinarnie i obok koncernów energetycznych są z natury elastyczne, potrafią sprawnie czasowo oraz efektywnie ekonomicznie tworzyć nowe technologie lub usługi, bez których trudno wyobrazić sobie biznesową egzystencje w przyszłości firm takich jak PGE, Tauron, Enea, Energa. Wydaje mi się, że branża energetyczna oraz rynek nieruchomości będą przenikać się mocniej. W innym przypadku jeszcze długo nie przesiądziemy się do samochodów elektrycznych, wkrótce poznamy znaczenie słowa blackout.

Polska nie jest samotną wyspą na gospodarczej mapie świata. To oznacza jednocześnie szansę na eksport wytworzonych w Polsce technologii, jeśli uprzednio będą odpowiednio dobrze dopracowane lokalnie oraz ekspozycję rynku polskiego na produkty oferowane szerzej – to jest globalnie ponad granicami geograficznymi. I nie mam na myśli wyłącznie samochodów TESLA albo termostatów NEST, bez których w naszym klimacie sobie poradzimy.

Warto postawić pytanie, czy jeśli sprawnie nie stworzymy w Polsce odpowiednich technologii, to przyjadą one z zagranicy? Inna kwestia warta refleksji – czy polskie innowacje energetyczne zostaną sprawniej dopracowane wspólnie przez startupy oraz koncerny ze wspomnianej wcześniej polskiej czwórki czy też będą dziełem przedsiębiorstw energetycznych, których główne siedziby są w Estonii, Niemczech, we Włoszech?

Integracja energetyki oraz IT przynoszą oszczędności w wydatkach na energię, zwiększenie bezpieczeństwa w sieciach przesyłowych. Czy dzięki IT można uniknąć blackoutu?

Wykorzystanie IT do optymalizacji zużycia energii znajduje swój wymiar w generowaniu oszczędności po stronie konsumentów energii, chociaż moim zdaniem większą wartość ma coś innego. Ignorowana przez dekady potrzeba regulacji w trybie „na bieżąco” intensywności konsumpcji energii elektrycznej po stronie nowoczesnych budynków z jednej strony stanie się wkrótce palącym wyzwaniem zarówno dla energetyków jak również zarządców nieruchomości, a z drugiej pojawiły się już sposoby efektywnego ekonomicznie jej zaspokajania.

W mojej firmie dostrzegliśmy szansę na wykreowanie nowych technologii kilka lat temu. Jednak opracowanie odpowiednich rozwiązań wymaga wielu cykli ulepszania, testowania w projektach pilotażowych oraz kolejnych transz finansowania takich działań.

Polska polityka bezpieczeństwa energetycznego powinna uwzględnić perspektywę zmian, które zajdą lokalnie oraz w sieciach energetycznych naszych sąsiadów. Więcej energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych oznacza konieczność wypracowania zupełnie nowych technologii – żeby utrzymać obecny stopień niezawodności dostaw energii elektrycznej do jej odbiorców w Polsce. Ważny głos mogliśmy usłyszeć niedawno w wypowiedziach szefów PSE.

Jak szybko VPP rozwinie współpracę z drugim elementem układanki nowej inteligentnej energetyki — polskimi koncernami energetycznymi.

Taką współpracę już rozpoczęliśmy, chociaż jej zakres mógłby być szerszy, a zaangażowanie w formule partnerskiej większe ze strony wspomnianych wcześniej koncernów.

Moim zdaniem – droga do osiągania seryjnie trwałych rezultatów przy tworzeniu i wdrażaniu innowacji energetycznych wymaga permanentnego zaangażowania na poziomie operacyjnym koncernów energetycznych. Etap deklaracji zapisanych w hucznie ogłaszanych strategiach już za nami. Teraz czas na działanie ze spółkami obrotu, operatorami systemów dystrybucyjnych. Czas na mapę drogową kolejnych projektów pilotażowych.

Na całym świecie koncerny energetyczne w swoich wewnętrznych strukturach funkcjonują wolno przy rynkowej implementacji innowacji. Byłoby to nawet uzasadnione jeśli dokonywalibyśmy oceny przez pryzmat historii, jednak niskie tempo może okazać się niewybaczalne w perspektywie najbliższych lat właśnie w związku z zagrożeniem występowania blackoutów.

Moim zdaniem wprowadzanie potrzebnych polskiej energetyce innowacji wypada blado w porównaniu do innych krajów. Najciekawsze przykłady zagraniczne pochodzą z Niemiec, USA, Australii. Prawdopodobnie E-ON, Innogy są w trakcie wewnętrznej rewolucyjnej przebudowy, której wynikiem będzie sukces mierzony w skali europejskiej. To właśnie działania tych firm mogą stanowić najlepszy poziom odniesienia dla planów, bieżących działań po stronie polskich koncernów.

Wydaje się, że barierą przed szybkim rozwojem innowacyjnej współpracy jest niewystarczające przełożenie strategii na operacje, w tym stworzenie sprawnych zespołów projektowych oraz systemów motywacyjnych po stronie koncernów.

VPP opracowała przy dofinansowaniu NCBiR/ Alfa Bridge – innowacyjną w skali europejskiej technologię pod nazwą Enabler DSR, na czym polega ta innowacyjność?

To jest technologia, która zmienia sposób konsumowania energii przez nowoczesne budynki wielkokubaturowe tak, aby stawały się tzw. aktywnymi odbiorcami energii z perspektywy transformującej się sieci energetycznej. Dzięki Enabler DSR nowoczesne budynki mogą być inteligentne oraz ekologiczne nie tylko z nazwy, docelowo zostaną włączone w VPP – czyli Wirtualną Elektrownię.
Systemy wentylacji, klimatyzacji odpowiadają za istotną część zużywanej przez budynki energii elektrycznej. Usprawniając algorytmy sterowania wymuszoną wentylacją Enabler DSR generuje kilka strumieni korzyści, w tym obniżenie ilości energii zużywanej w godzinach o najwyższych cenach na hurtowym rynku energii, podnoszenie komfortu odczuwalnego przez ludzi, podniesienie rentowności kontraktów na sprzedaż energii z perspektywy spółek obrotu.

Budynek wyposażony w technologie Enabler DSR umożliwi uruchomienie ładowania samochodów elektrycznych przy niższych niż zwykle kosztach eksploatacyjnych.

Enabler DSR jest technologią rozwijaną w etapowo dzięki finansowaniu z NCBiR w ramach konkursu Szybka Scieżka – dla biurowców pod nazwą oBEMS, dla basenów krytych pod nazwą OHT.

Na jednym z paneli na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy powiedział Pan, że “nie zawdzięcza sukcesu młodym pracownikom, a średnia wieku osób, które Pan zatrudnia to 40 +.” Dlaczego, przecież zwykle kojarzymy innowacyjność z przebojowością młodych?

Bycie przedsiębiorcą to stan ducha. Wiek biologiczny nie ma związku ze stanem ducha. Można być przebojowym zarówno będąc bardzo młodym jak również mając na karku kilkadziesiąt lat. W naszej firmie zatrudniamy osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz naukowców – branżowych ekspertów, ponieważ energetyka oraz branża nieruchomości stawiają przed nami takie wymagania.

Rozmawiała Teresa Wójcik