font_preload
PL / EN
Alert 1 sierpnia, 2017 godz. 10:30   
REDAKCJA

Polska energetyka potrzebuje zmian. Konferencja pod patronatem BiznesAlert.pl

konfa fot. WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

24 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”. Patronem wydarzenia był portal BiznesAlert.pl

Celem Konferencji było poznanie i zrozumienie procesów zachodzących na rynku elektroenergetycznym i gazowym w Polsce, wymiana poglądów i doświadczeń między reprezentantami nauki, administracji oraz biznesu. Wydarzenie stało się także sposobnością do zainteresowania studentów i doktorantów regulacją sektora energetycznego, pozwoli także zidentyfikować aktualne wyzwania i kierunki zmian w zakresie bezpieczeństwa i regulacji na rynku energetycznym.

– Postępowanie przedsiębiorstw energetycznych w Polsce musi ulec zmianie. Pełnią one niezwykle istotna rolę w zakresie kształtowania modelu bezpieczeństwa energetycznego i nie powinny
być traktowani jako inni przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku czy w obszarze gospodarki – mówił dr hab., prof. Uniwersytetu Śląskiego, Mirosław Pawełczyk.

Z kolei zdaniem prof. dr hab. Marii Królikowska-Olczak z Uniwersytetu Łódzkiego w ostatnim czasie energetyka ma przed sobą wiele wyzwań, którym musi sprostać m.in. OZE.