Polska i Finlandia rozmawiają o Rail Baltica i Via Carpathia

25 kwietnia 2018, 11:00 Alert

20 kwietnia 2018 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się w Helsinkach z minister transportu i komunikacji Finlandii Anną Berner. Ministrowie rozmawiali o Pakiecie Mobilności, o rozwoju międzynarodowego korytarza kolejowego Rail Baltica i szlaku Via Carpatia.

– Nasze kraje odgrywają kluczową rolę w powstaniu spójnej i efektywnej sieci transportowej w basenie Morza Bałtyckiego – powiedział w trakcie spotkania minister Andrzej Adamczyk.
Minister Adamczyk wyraził zadowolenie, że w przypadku rozmów na forum unijnym o Pakiecie Mobilności Polska i Finlandia prezentują kierunkowo zbieżne stanowiska.

Ministrowie rozmawiali także o inwestycjach w międzynarodowym korytarzu kolejowym Rail Baltica.

– Jesteśmy świadomi znaczenia szlaku kolejowego Rail Baltica dla rozwoju gospodarczego Polski, Finlandii oraz Unii Europejskiej. Korzyści płynące z tej inwestycji mogą zostać zwiększone dzięki planowanej budowie tunelu między Finlandią a Estonią – mówił minister Adamczyk.
Minister Adamczyk podkreślił, że zapewnienie swobodnego przepływu towarów i osób z Europy Północnej w kierunku południowym jest jednym z kluczowych zadań infrastrukturalnych.

– W tym kontekście możliwe byłoby uzyskanie efektu synergii z innym wielkim projektem inwestycyjnym, jakim jest budowany przez Polskę we współpracy z Litwą, Ukrainą, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Bułgarią, Grecją i Turcją korytarz Via Carpatia – powiedział minister Adamczyk.

Ministerstwo Infrastruktury