Polska pozytywnie ocenia pomysł funduszu transformacji na 100 mld euro

9 grudnia 2019, 10:21 Alert
Michał Kurtyka i Adam Guiborge-Czetwertyński. Fot. Bartłomiej Sawicki BiznesAlert
Michał Kurtyka i Adam Guiborge-Czetwertyński. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Mechanizm wspierania transformacji energetycznej, który ma liczyć 100 mld euro do krok w dobrą stronę, ale musimy poczekać na szczegóły rozpisane w dokumentach – powiedział wiceminister klimatu Adam Guibourge–Czetwertyński podczas spotkania z dziennikarzami.

Polska a fundusz transformacji energetycznej

– Sprowokowaliśmy dyskusję o tym, czy mamy środki na transformację energetyczną. W zeszłym tygodniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że planuje wprowadzić mechanizm, który ma liczyć łącznie 100 mld euro. To dobry krok, który może zapewnić udaną transformację – powiedział wiceminister klimatu. Podkreślił jednak, że należy najpierw zobaczyć co jest w szczegółach tej propozycji i co jest zapisane w dokumentach.

Minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, że kwota jest kluczowa, ale równie ważne będą warunki, na jakich pomoc będzie udzielana, ponieważ jej konstrukcja powinna uwzględniać specyfikę Polski. – Chodzi o nasze postulaty. Kwota mechanizmu została zwiększona do 100 mld euro, a kwotę samego Funduszu zwiększono do 35 mld euro. Wszystko teraz zależy od kwestii technicznych, jak odsetek miejsc pracy w sektorach górniczych czy PKB per capita. Będziemy o tym dalej rozmawiać – powiedział Kurtyka.

Jak podkreślił Kurtyka, mechanizm 100 mld zł będzie dodatkową kwotą poza tą, która będzie zapisana w Wieloletnich Ramach Finansowania.

Pytany o możliwości finansowania energetyki jądrowej w ramach tego mechanizmu Kurtyka podkreślił, że Polska myśli o zapisach pryncypiów dotyczących neutralności technologicznej. – Myśląc o tym należy wspomnieć o gazie. Dla Polski decyzja EBI o zaprzestaniu wspierania gazu była przedwczesna. Chodzi o wyzwania dla ciepłownictwa. Chcemy więc zapisać do pryncypiów zasady dotyczące neutralności technologicznej. W dyskusji o atomie mamy dyskusje krajów, które od niego odchodzą i sceptycznie patrzą na tę technologie i krajów, które są bardzo zależne od atomu, jak Francja – wyjaśnił minister Kurtyka.

Bartłomiej Sawicki

Jak przeprowadzić transformację energetyczną w Polsce? (RELACJA)