Ciąg dalszy współpracy PGE i Ørsted przy offshore. Wiadomo kto zbada dno

13 lipca 2021, 09:30 Alert

Polska Grupa Energetyczna oraz duński Ørsted wybrały Geoquip Marine i MEWO do badań geotechnicznych dna morskiego niezbędne do wyboru optymalnej lokalizacji turbin wiatrowych na morzu. Polacy i Duńczycy chcą razem zbudować do 3,5 GW offshore.

Morskie Farmy Wiatrowe. Fot.: WindEurope
Morskie farmy wiatrowe. Fot.: WindEurope

PGE i Ørsted wybrały konsorcjum Geoquip Marine i MEWO S.A. do wykonania badań geotechnicznych dna morskiego. Rozpoczęte właśnie prace projektowe prowadzone są na rzecz Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy do 2,5 GW. Rezultaty uzyskane w trakcie wstępnych badań i analiz posłużą do wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań dla umiejscowienia turbin wiatrowych oraz stacji transformatorowych na morskim obszarze inwestycji – podają te spółki w komunikacie.

– Dzięki pozyskaniu informacji na temat struktury geologicznej możliwe będzie wykonanie kolejnych analiz inżynieryjnych oraz projektów technicznych dla fundamentów, konstrukcji wsporczych turbin, stacji transformatorowych, a także kabli. Ponadto, interpretacja rezultatów będzie podstawą do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu budowlanego. Kolejnymi dwoma etapami prac będą pogłębione analizy geotechniczne uzupełniające stworzony na ich podstawie model gruntu o informacje dotyczące precyzyjnej lokalizacji infrastruktury, które pozwolą na uszczegółowienie ich projektów technicznych – tłumaczą.

PGE przypomina, że jej plan rozwoju morskich farm wiatrowych zakłada budowę do 2030 roku morskiej farmy wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 roku do portfolio Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1. Łącznie PGE będzie posiadać ok. 3,5 GW mocy w polskiej części Bałtyku.

Polska Grupa Energetyczna/Wojciech Jakóbik