Tauron i PGG rozmawiają o dostawach węgla pomimo sporu

28 grudnia 2020, 06:00 Alert
Górnictwo, węgiel

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Polska Grupa Górnicza i Tauron poinformowały, że prowadzą rozmowy o realizacji i rozliczeniach dostaw węgla w 2020 roku. Ta druga spółka zapowiedziała wcześniej, że wypowiada umowę z PGG.

– Strony deklarują także gotowość do dalszych rozmów. Termin spotkania kierownictwa obu organizacji zostanie ustalony po Bożym Narodzeniu, mamy nadzieję, że rozmowy odbędą się w pierwszym możliwym terminie – podają PGG i Tauron. – Bieżąca współpraca biznesowa prowadzona jest poprawnie. Strony są przekonane, że w najbliższym czasie dojdą do porozumienia w kwestiach dotyczących wzajemnych relacji handlowych.

Tauron wypowiedział Polskiej Grupie Górniczej umowę sprzedaży węgla zawartej 18 stycznia 2018 roku. Spółka podała tę informację w raporcie giełdowym 22 grudnia. Polska Grupa Górnicza poinformowała BiznesAlert.pl, że nie uznaje wypowiedzenia umowy przez Tauron z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu za skuteczne. – Wykonanie kontraktu przez Tauron Polska Energia S.A. w 2020 roku do dziś wyniosło niespełna 32 procent zamówionej ilości węgla. Umowa wieloletnia miała za zadanie chronić obie strony przed wahaniami cen CIF ARA i w ten sposób równomiernie rozkładać ryzyko na obie strony kontraktu. W pierwszym okresie obowiązywania umowy ceny PGG były niższe od cen CIF ARA i Tauron Polska Energia kontrakt wykonywał. Kiedy indeks CIF ARA uległ obniżeniu, Tauron Polska Energia wystąpił z żądaniem zmiany ceny i faktycznie zmniejszył odbiory węgla, przenosząc całe ryzyko kontraktu na PGG – tłumaczy Grupa.

Polska Grupa Górnicza/Tauron/Wojciech Jakóbik

Tauron nie chce węgla Polskiej Grupy Górniczej. Ta nie uznaje wypowiedzenia