font_preload
PL / EN
Bezpieczeństwo 15 grudnia, 2014 godz. 10:41   
KOMENTUJE: Tomasz Siemoniak

Polska i Ukraina rozmawiają o brygadzie LIT-POL-UKR

LIT POL UKR

Podczas piątkowego spotkania dyskutowano na temat współpracy w ramach NATO – Ukraina oraz w ramach wojskowo-technicznej współpracy dwustronnej. Minister i ambasador poruszyli m.in. kwestie dotyczące litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. Omówili  harmonogram najbliższych prac związanych z jej tworzeniem oraz funkcjonowaniem. Ambasador Andrij Deszczyca podziękował wicepremierowi za możliwość edukacji żołnierzy ukraińskich w Polsce, którzy w przyszłości będą służyli m.in. we wspólnej brygadzie.

Litewsko-polsko-ukraińska brygada

Formowanie nowej międzynarodowej formacji rozpoczęło się w czerwcu 2007 r., gdy w Brukseli ministrowie obrony Litwy, Polski i Ukrainy zdecydowali o utworzeniu wspólnego, litewsko-polsko-ukraińskiego batalionu. Świadomość możliwości, jakie niesie ze sobą zbudowanie międzynarodowej jednostki zdolnej do korzystania z potencjałów militarnych i doświadczenia państw tworzących doprowadziła do zintensyfikowania współpracy i podjęcia wspólnej decyzji jesienią 2008 r. o rozszerzeniu potencjału bojowego jednostki poprzez utworzenie związku w sile brygady.

19 września br. w Warszawie, w obecności prezydenta RP została podpisana umowa między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej. Umowę podpisali ministrowie obrony Litwy – Juozas Olekas , Ukrainy gen. broni Valeriy Heletey i Polski Tomasz Siemoniak.

Do jej głównych zadań zaliczyć można m.in.:

– współudział w międzynarodowym wysiłku utrzymania pokoju;

– zacieśnienie regionalnej współpracy wojskowej;

– stworzenie podstaw do powołania na jej bazie Grupy Bojowej UE.

Zgodnie z planem pododdziały wydzielane do brygady z Litwy, Polski i Ukrainy pozostaną w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji, natomiast kwatera główna znajdować się będzie w Lublinie. Funkcjonujące w jednostce stanowiska dowódcze będą po kolei obsadzać oficerowie z trzech tworzących jednostkę państw.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej