Polska idzie do sądu, bo reforma polityki klimatycznej UE zaszkodzi energetyce

30 grudnia 2015, 16:00 Energetyka
Sąd

Na posiedzeniu z 29 grudnia, Rada Ministrów zaakceptowała skargę Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE wnoszona w trybie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów wyraziła zgodę na złożenie przez Rzeczpospolitą Polską skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE wnoszonej w trybie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przedłożonej przez ministra spraw zagranicznych.

Rada Ministrów potwierdziła zasadność skorzystania przez Polskę z prawa wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zmiany dyrektywy 2003/87/WE/.

– Celem jest stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE. W naszej opinii decyzja ta zmienia obecne ramy prawne systemu EU ETS, konstruowane w perspektywie do 2020 r., powodując nieprzewidywalność rynku, nie tylko dla państw członkowskich, ale również dla przedsiębiorstw energetycznych – ostrzega Zespół ds. Komunikacji i Promocji Ministerstwa Środowiska indagowany przez BiznesAlert.pl. – W związku ze wzrostem kosztów wytwarzania energii na skutek wzrostu cen uprawnień do emisji, przedsiębiorstwa energetyczne będą zmuszone do podejmowania decyzji o zmianie wykorzystywanego paliwa, a tym samym decyzja wywrze wpływ na zmianę tzw. „miksu energetycznego” (struktura produkcji i konsumpcji energii według kryterium nośników energii – przyp. MŚ) na poziomie przedsiębiorstw oraz państw członkowskich. Spodziewamy się, że Trybunał Sprawiedliwości UE podzieli nasze zdanie i uchyli przedmiotową decyzję.

Czy możemy liczyć na wsparcie innych państw członkowskich UE? – W trakcie prac nad projektem decyzji część państw UE sprzeciwiła się jej przyjęciu. Te państwa mogą być potencjalnymi sojusznikami Polski w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE – odpowiada Zespół.

Oczekujemy, że uznanie nieważności decyzji będzie potwierdzeniem konieczności uwzględnienia w polityce klimatycznej UE innych metod redukcji emisji, w szczególności wykorzystania potencjału lasów do pochłaniania dwutlenku węgla – informuje resort.