MŚ: Polska idzie własną drogą realizacji porozumienia klimatycznego

7 listopada 2016, 07:30 Energia elektryczna

W ubiegły piątek 4 listopada w życie weszło porozumienie klimatyczne zawarte w Paryżu, w grudniu ubiegłego roku. – Zgodnie zapisami porozumienia klimatycznego, zmniejszenie koncentracji Co2 powinno odbywać się jak najszybciej, najefektywniej i jak najtaniej. Działania te mają jednak uwzględniać specyfikę i możliwości poszczególnych państw i ich gospodarek. To duży sukces Polski, która była jednym z inicjatorów takiego podejścia – podkreślił w komentarzu dla portalu BiznesAlert.pl, rzecznik Ministerstwa Środowiska, Paweł Mucha. 

– W dyskusji o konsekwencjach porozumienia klimatycznego zawartego w grudniu 2015 roku warto podkreślić wkład Polski, która odegrała istotną rolę w ustalaniu ostatecznych zapisów tego porozumienia – informuje rzecznik.

Cel jest jeden – dróg realizacji wiele

– Zgodnie z postanowieniami, porozumienie ma na celu zmniejszyć koncentracje CO2 w atmosferze, nie tylko jednak redukując emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, ale także poprzez pochłanianie ich przez lasy, co sprzyja regeneracji gleb, lasów, poprawie jakości wody, powietrza i ochronie bioróżnorodności. Porozumienie paryskie zwraca uwagę, aby zmniejszenie koncentracji CO2 odbywało się jak najszybciej, najefektywniej i jak najtaniej. Działania te mają uwzględniać specyfikę i możliwości poszczególnych państw i ich gospodarek. Zapis ten przyczynił się do zaakceptowania porozumienia przez wszystkie kraje obradujące w Paryżu w ubiegłym roku i do szybkiego wejścia porozumienia w życie – przypomina rozmówca BiznesAlert.pl. – Polska była jednym z inicjatorów takiego zapisu i proponowała uwzględnienie pochłaniania przez lasy, co spotkało się ze zrozumieniem. Zaangażowanie polskiej delegacji z prof. Janem Szyszko Ministrem Środowiska na czele podczas szczytu w Paryżu pomogło osiągnąć sukces. Zgodnie z porozumieniem, do 2050 roku należy wdrożyć wszelkie działania, które nie pozwolą zwiększyć temperatury więcej niż o 2 stopnie Celsjusza w porównaniu z połową XIX wieku. Dzisiaj problemami świata są głód, pustynnienie, migracje, brak dobrej jakości wody, powietrza, zanik bioróżnorodności, bezrobocie. Porozumienie paryskie jest odpowiedzią na te wyzwania.Obecnie te problemy dotykają większość mieszkańców świata.

Lasy i nowe technologie

– Polska gospodarka jest oparta na węglu. Wiąże się to oczywiście z określonym poziomem emisji, jednak jesteśmy gotowi pochłaniać znaczące ilości Co2, dzięki tzw. zalesianiu. W porozumieniu paryskim zostało to jasno podkreślone. Unijna polityka klimatyczna także powinna odzwierciedlać ducha porozumienia paryskiego – komentuje Mucha.
– Dyskusja dotycząca porozumienia klimatycznego bardzo często jest traktowana jako przedmiot dyskusji branżowej, tymczasem jednak będzie miało ono znaczące przełożenie na funkcjonowanie każdego mieszkańca. Porozumienie paryskie ma przełożenie na gospodarkę, a to zaś znajduję swoje odbicie w portfelu każdego obywatela. Ministerstwo Środowiska stoi na stanowisku, że koncentracje CO2 w atmosferze należy zmniejszać. Proponujemy z jednej strony pochłanianie CO2 przez lasy właśnie w tym celu, z drugiej, trzeba stawiać na nowe technologie, by mniej emitować CO2 do atmosfery. W naszej opinii to bardzo dobra decyzja, że do porozumienia paryskiego włączono pochłanianie, zwłaszcza, że 1/3 terytorium Polski stanowią lasy. Warto je wykorzystywać do wychwytywania CO2 z atmosfery. W ten sposób realizowany jest jeden z elementów porozumienia, a więc jak najefektywniejsze i jak najtańsze zmniejszanie koncentracji CO2 – kończy nasz rozmówca.