Polska innowacja zapewni bezpieczniejsze dostawy gazu do gospodarstw domowych

26 sierpnia 2015, 15:30

(Inn Poland/Kamil Sztandera)

Badacze Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie – Państwowego Instytutu Badawczego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i spółki EuRoPolGaz opracowali system, który będzie pomagał w ocenie bieżącego stanu technicznego oraz analizie ryzyka w sieciach dystrybucyjnych gazu ziemnego.

Jest to doskonały przykład współpracy międzysektorowej – ośrodka badawczego, finansującego projekt i wdrażającego go do realnego wykorzystania. System pozwoli na zniwelowanie ryzyka wystąpienia katastrofy takiej jak wybuch czy nawet drobnej, rutynowej awarii.

Owocem niniejszej współpracy międzysektorowej jest program komputerowy o nazwie SOREG, który pozwala na bieżące monitorowanie stanu sieci przesyłowych i szybkie reagowanie na powstałe sytuacje.

Przy projekcie w ramach Przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna, współpracowali naukowcy z Instytutu Nafty i Gazu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz specjaliści spółki EuRoPolGaz. To właśnie EuroPolGaz wdrożył w polskim odcinku Gazociągu Jamalskiego aplikację SOREG.