Polska współpracuje z Islandią i Norwegią przy energii geotermalnej

29 sierpnia 2017, 06:30 Alert
Elektrownia geotermalna
Elektrownia geotermalna

Polska współpracuje z Islandią i Norwegię w ramach trwającego od lipca międzynarodowego projektu „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”. Projekt ma pomóc w optymalnym rozwoju geotermii w kraju – informuje Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Projekt jest realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014 przez zespoły polskich specjalistów z zakresu geotermii – z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (lidera), Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i zagranicznych – z Krajowej Agencji Energii w Islandii oraz Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a także z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. W Projekcie uczestniczą też przedstawiciele Lądka Zdroju, Konstantynowa Łódzkiego, Poddębic, Sochaczewa – miast, dla których opracowane będą ww. studia możliwości wykorzystania geotermii w lokalnym ciepłownictwie, a także propozycje projektów pilotowych.

Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska, a szczególnie przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Głównego Geologa Kraju prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska.

W ocenie uczestników projektu przyczyni się do rozwoju geo-ciepłownictwa w Polsce, wzmacniając podejmowane przez rząd RP inicjatywy w tym zakresie.

Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN podkreśla, że tak Norwegia jak Islandia przodują na świecie w zagospodarowaniu ciepła Ziemi. Islandia dzięki wodom i parom geotermalnym, a Norwegia dzięki pompom ciepła. Jednocześnie Instytut zwraca uwagę, że w Polsce mimo odpowiedniego potencjału w wielu rejonach kraju ciepłownictwo geotermalne jest nadal na wstępnym etapie rozwoju. Dlatego też współpraca ze specjalistami z obu krajów jest bardzo ważna.

W ramach projektu ma powstać raport zawierający między innymi propozycje rozwiązań, których wprowadzenie powinno sprzyjać trwałemu rozwojowi ciepłownictwa geotermalnego zarówno w wybranych miejscowościach, jak i w całej Polsce. W trakcie trwania projektu zaplanowano też wizyty studyjne w Polsce, Norwegii i Islandii, a także konferencje i działania promocyjne,

Jest to drugi projekt dotyczący ciepłownictwa geotermalnego w Polsce dofinansowany przez Mechanizm EOG. Był on poprzedzony mniejszym projektem zakończonym w czerwcu tego roku, który skupiał się na wybranych zagadnieniach dla Poddębic.

Projekt otwiera drogę dla długo współpracy Polski, Islandii i Norwegii w zakresie energii geotermalnej w ramach mechanizmów finansowych EOG i Funduszy Norweskich w nadchodzących latach, będąc wyjątkową szansą wspólnych projektów i poczynienia istotnego postępu w geotermii w Polsce.

CIRE.pl