Polacy konsultują współpracę przy kontroli atomu z USA i Kanadą

22 marca 2018, 06:45 Alert

W dniach 13-15 marca 2018 Prezes PAA, Andrzej Przybycin reprezentował Polskę na dorocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez amerykański urząd dozoru jądrowego NRC (ang. Nuclear Regulatory Commission).

Energetyka jądrowa

Podczas obrad konferencji przedstawiciele PAA uczestniczyli w bilateralnych rozmowach z kierownictwem dozoru amerykańskiego NRC i kanadyjskiego CNSC, których celem było uzgodnienie dalszej współpracy przy wymianie doświadczeń dotyczących licencjonowania i kontrolowania obiektów jądrowych. PAA prowadzi obecnie we współpracy z zagranicznymi dozorami dwa autorskie projekty zaawansowanego rozwoju kompetencji: OJT (ang. On-the Job-Training) i ALEP (ang. Advanced Licensing Exercise Project). Ich rezultatem będzie nabycie praktycznych kompetencji i doświadczenia przez analityków i inspektorów dozoru jądrowego w PAA.

Polska Agencja Atomistyki