Polska i Litwa rozmawiają o bezpieczeństwie energetycznym

15 lipca 2020, 10:15 Alert
Gazociąg Polska Litwa fot ME Litwy
Budowa Gazociągu Polska-Litwa po stronie litewskiej. Fot. Ministerstwo energetyki Litwy

Głównymi tematami rozmów ministra klimatu Michała Kurtyki i ministra energii Litwy Žygimantasem Vaičiūnasem były bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, synchronizacja systemów państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej oraz rozwój offshore w regionie Morza Bałtyckiego. Pierwsze od rozpoczęcia pandemii spotkanie partnerów odbyło się 14 lipca 2020 roku w Warszawie.

Szersza współpraca

Minister Kurtyka podkreślił, że Gazociąg Polska-Litwa (GIPL) jest istotnym elementem integracji rynków gazu w krajach bałtyckich z resztą Unii Europejskiej. – Będzie to doskonała podstawa dalszego zacieśniania współpracy między Polską a Litwą. Gazociąg umożliwi rozszerzanie współpracy w zakresie handlu gazem, a także wzmocni bezpieczeństwo regionalne i znaczenie naszych rynków na arenie międzynarodowej – powiedział.

Kurtyka zaznaczył, że Polska jest w pełni świadoma znaczenia tego projektu dla krajów bałtyckich, w szczególności dla Litwy. – Staramy się zbudować gazociąg w możliwie najkrótszym czasie. Obecnie podpisywane są umowy z kolejnymi wykonawcami polskich odcinków – dodał.

Synchronizacja systemów

Minister powiedział, że Polska aktywnie współpracuje z partnerami z krajów bałtyckich, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w UE. – Nasza gotowość do przeprowadzenia synchronizacji z partnerami bałtyckimi jest dowodem solidarności regionalnej – zauważył. Kurtyka zwrócił uwagę, że priorytetem jest wdrożenie wszystkich niezbędnych inwestycji, w tym przede wszystkim kabla podmorskiego między Polską a Litwą „Harmony Link”, przy finansowaniu w wysokości co najmniej 75 procent z funduszu „Łącząc Europę” (CEF). – Środki zostaną przeznaczone również na kompensatory synchroniczne, rozbudowę infrastruktury przesyłowej w Polsce i na Litwie, a także systemy informatyczne, które pozwolą na połączenie państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej. Wspólny wniosek polskich i bałtyckich operatorów systemów przesyłowych o dofinansowanie projektu został złożony do Komisji Europejskiej 26 maja 2020 roku”” – przypomniał.

Rozwój offshore

Michał Kurtyka poinformował, że do 2040 roku morskie inwestycje wiatrowe w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej mogą wynosić 8–10 GW. Zgodnie z przewidywaniami pierwsza morska farma wiatrowa powinna zacząć działać od 2025 roku. – Pracujemy nad projektem ustawy o morskiej energii wiatrowej, która obejmie wszystkie istotne dla inwestorów obszary, takie jak: system wsparcia, lokalne plany treści, przyłączenie do sieci, obowiązki wytwórcy energii elektrycznej oraz przepisy dotyczące budowy i eksploatacji, postępowania podatkowe i administracyjne – powiedział.

– Obecnie dążymy do zacieśnienia współpracy z państwami basenu Morza Bałtyckiego w ramach grupy roboczej wysokiego szczebla BEMIP (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan), której celem jest lepsza koordynacja inwestycji na Bałtyku – dodał.

Ministerstwo klimatu/Jędrzej Stachura

Czy Rosjanie dostarczą rury Gazociągowi Polska-Litwa? Rząd litewski będzie chciał tego uniknąć