Polska zacieśnia współpracę wojskową z Norwegią

8 marca 2018, 10:00 Alert
Fot. MON
Spotkanie przedstawicieli Polski i Norwegii w MON. Fot. MON

Współpraca polsko-norweska w wymiarze dwustronnym oraz sojuszniczym, a także kwestie bezpieczeństwa w regionie bałtyckim i nordyckim były głównymi tematami konsultacji wiceministrów resortów obrony i spraw zagranicznych Polski i Norwegii tzw. „kwadrygi”.

Spotkanie w Warszawie

Podczas spotkania w Warszawie Tomasz Szatkowski, podsekretarz stanu w MON i Tone Skogen wiceminister obrony Norwegiiwyrazili zadowolenie z wdrażania decyzji szczytu NATO w Warszawie. W szczególności pozytywnie ocenili dotychczasową działalność batalionowych grup bojowych NATO w ramach tzw. wzmocnionej wysuniętej obecności wojskowej (enhanced Forward Presence, eFP), w której uczestniczą zarówno polskie jak i norweskie siły zbrojne. Wiceminister T. Szatkowski zaznaczył rolę Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu wobec grup bojowych NATO.

Tematy rozmów

Uczestnicy spotkania omówili również przygotowania do lipcowego szczytu Sojuszu w Brukseli. Zgodzono się co do konieczności podjęcia dalszych działań na rzecz odbudowy zdolności NATO do obrony kolektywnej.

Przedyskutowano możliwości rozwoju współpracy NATO z Unią Europejską, Szwecją i Finlandią, a także Ukrainą. Ministrowie omówili również wyzwania i zagrożenia regionalnego środowiska bezpieczeństwa. Odnieśli się m.in. do działań Rosji, konfliktu na Ukrainie, a także kontroli zbrojeń oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie.

Ministerstwo Obrony Narodowej