PGE zachęca do obcowania ze sztuką

9 września 2022, 12:45 Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zachęca do uczestniczenia i korzystania z kultury. Właśnie ruszyła kampania „Zapraszamy wszystkich do bywania”, której ideą jest budowanie przekonania, że kontakt z kulturą wyzwala wyobraźnię i inspiruje, a kultura jest dla wszystkich.

Duże zainteresowania Polaków światem kultury i sztuki

Jak potwierdzają wyniki badań, aż 89 procent ankietowanych interesuje się kulturą i sztuką, z czego 16 procent deklaruje, że jest na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi, 38 procent interesuje się wielkimi wydarzeniami w obszarze kultury i sztuki, a 35 procent wybiera kameralne wydarzenia. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Agencję Badawczą PBS na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jednocześnie 71 procent uczestników badania deklaruje, że chce częściej odwiedzać teatry, 82 procent planuje częściej bywać w kinie, a 69 procent w muzeach. – Kampania jest wyrazem podejścia PGE do mecenatu kultury, w którym chcemy  uczestniczyć w sposób aktywny i angażujący. Kontakt z nią rozwija, kształtuje wyobraźnię i kreatywność, jak również inspiruje do działania. Poprzez naszą nową kampanię zachęcamy wszystkich do bywania w instytucjach kultury bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

W najnowszej kampanii Polskiej Grupy Energetycznej został zrealizowany spot wizerunkowy, mieszczący się w warszawskiej Filharmonii Narodowej oraz Muzeum Narodowym w Warszawie – miejscach, których mecenasem jest PGE. Identyfikacja wizualna do kampanii została wykonana techniką malarską, dzięki czemu jest nie tylko reklamą, ale również obrazem. W spocie wykorzystano specjalnie opracowaną przez Marka Domańskiego ścieżkę dźwiękową na podstawie Nokturnu f-moll op. 55  Fryderyka Chopina.

Kampanie jest odpowiedzią na realną obecność w instytucjach kultury Polaków w ostatnich latach. Według badań niemal co czwarty badany (23 procent) w trakcie ostatnich trzech lat był w teatrze, a 32 procent deklaruje, że była tam nawet kilka razy. Co trzeci badany (36 procent) w trakcie ostatnich trzech lat kilka razy był w kinie, a 28 procent twierdzi, że była tam nawet kilkanaście razy. Nieco gorzej sytuacja wygląda z muzyką poważną.

Ponad połowa badanych (64 procent) ani razu przez trzy lata nie wybrała się do filharmonii. Niemal co piąty (19 procent) był tam raz, a 11 procent badanych twierdzi, że kilkukrotnie uczestniczyło w koncercie organizowanym w filharmonii.

Kampania „Zapraszamy wszystkich do bywania” potrwa od piątego do trzydziestego września 2022 roku i jest realizowana w telewizji oraz Internecie.

Konkurs dla szkół podstawowych ,,Spotkanie ze sztuką”

Jeszcze we wrześniu bieżącego roku grupa PGE reprezentowana przez fundację PGE zainauguruje przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych program „Spotkania ze sztuką”. Celem konkursu jest umożliwienie najmłodszym dostępu do instytucji kultury oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu polskiego malarstwa. W programie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców, czyli tam, gdzie dostęp do instytucji kultury faktycznie jest trudniejszy.

Aby wziąć udział w konkursie, uczniowie będą mieli za zadanie  przygotować w dowolnej formie (ołówkiem, kredką, flamastrem, farbą albo węglem) własną interpretację wybranego obrazu polskiego malarza, którego dzieło można obejrzeć w jednym z trzech muzeów objętych mecenatem PGE (Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Lublinie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie).

Konkurs rozpocznie się 19 września a prace będzie można zgłaszać do 17 października 2022 roku.

Spółki skarbu państwa chętnie wspierają kulturę

Polska Grupa Energetyczna nie jest jedyną spółką aktywnie wspierającą rozwój i aktywność kulturalną. Mecenasami dużych i znanych ośrodków kultury jest wiele państwowych spółek. Dla przykładu firma Lotos wspiera działalność między innymi: Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Teatru Atelier w Sopocie czy Teatru Muzycznego w Gdyni. PGNiG jest mecenasem Teatru Telewizji, PGNiG Termika została sponsorem Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, a PKP Intercity zaangażowane jest we współpracę z Zamkiem Królewskim w Warszawie oraz Teatrem Muzycznym Roma. Z kolei Energa z grupy Orlen jest mecenasem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Totalizator Sportowy jest zaś partnerem Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.

Polska Grupa Energetyczna/Wojciech Gryczka

PGE Baltica poszerzy współpracę z Politechniką Gdańską