Współpraca z Equinorem winduje wyniki Polenergii

12 sierpnia 2021, 09:59 Alert

Polenergia przedstawiła skonsolidowany raport z pierwszego półrocza 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 47 procent do 1,212 mld złotych, skorygowana EBITDA wzrosła o 27 procent rok do roku do ponad 187 mln zł, natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 38 procent i przekroczył 95 mln zł. – Wynik działalności finansowej po dwóch kwartałach 2021 roku był wyższy od tego uzyskanego przed rokiem o 226,6 mln zł, na co miały wpływ przede wszystkim przychody finansowe z tytułu dodatkowych płatności (earn-out) otrzymanych w związku ze sprzedażą udziałów w spółkach MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III w kwocie 225,8 mln zł. Płatności te są wynikiem realizacji umowy z Equinor z 2018 roku – podaje Polenergia.

Farma Wiatrowa Rajgród 1. Fot. Polenergia
Farma Wiatrowa Rajgród 1. Fot. Polenergia

– Optymalizacja pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna miała kluczowy wpływ na wynik finansowy Grupy uzyskany w drugim kwartale tego roku. Tym samym potwierdza to jak ważna jest dywersyfikacja źródeł produkcji energii. Jako Grupa stawiamy na rozwój energetyki opartej o wiatr i słońce. Jednocześnie nabieramy coraz większej pewności, że segment gazu i czystych paliw stanowi nasz przyczółek do wielkiej transformacji wodorowej. Dlatego Elektrociepłownia Nowa Sarzyna przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum na rzecz wykorzystania wodoru jako zeroemisyjnego paliwa w turbinach gazowych. Docelowo planowane jest przejście turbin gazowych ENS na czyste paliwo wodorowe – stwierdza dr Michał Michalski, prezes Polenergii.

Wynik działalności finansowej po dwóch kwartałach 2021 roku był wyższy od tego uzyskanego przed rokiem o 226,6 mln zł, na co miały wpływ przede wszystkim przychody finansowe z tytułu dodatkowych płatności (earn-out) otrzymanych w związku ze sprzedażą udziałów w spółkach MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III w kwocie 225,8 mln zł. Płatności te są wynikiem realizacji umowy z Equinor z 2018 roku i były możliwe po uzyskaniu decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznaniu każdej z tych spółek prawa do pokrycia ujemnego salda wytworzonej przez nie energii elektrycznej, czyli włączeniu obu projektów do pierwszej fazy systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Polenergia przekonuje, że realizacja jej strategii na lata 2020 – 2024 przebiega bez istotnych zakłóceń. Budowy farm wiatrowych Szymankowo, Dębsk oraz Kostomłoty o łącznej mocy 186 MW przebiegają zgodnie z planem. 23 czerwca 2021 roku podpisany został protokół zakończenia prac budowlanych na FW Szymankowo. Złożone zostały już wnioski o pozwolenie na użytkowanie oraz o koncesję. W przypadku FW Dębsk, która jest największą realizowaną inwestycją w historii Polenergii, wykonano już fundamenty wszystkich turbin oraz place manewrowe i drogi dojazdowe. Wykonane zostały też wszystkie linie średniego napięcia oraz 62-kilometrowa, podziemna linia kablowa wysokiego napięcia (najdłuższa podziemna zmiennoprądowa linia WN w Europie), która połączy FW Dębsk ze stacją Energa Operator w Płocku.

Spółka wylicza, że we wrześniu rozpoczną się transporty głównych komponentów 55 turbin wiatrowych, które już czekają w Porcie Gdynia. Na FW Kostomłoty wykonano już wszystkie drogi serwisowe oraz zakończono prace palowe dziewięciu fundamentów. Trwa układanie linii średniego i wysokiego napięcia oraz przygotowanie fundamentów. W przypadku projektu FW Piekło oraz FW Grabowo trwają prace zmierzające do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy. Trzy portfele projektów fotowoltaicznych: FF Sulechów II, FF Sulechów III oraz FF Buk pozyskał finansowanie umożliwiające ich realizację. Aktualnie projekty FF Sulechów II i FF Sulechów III są już w fazie budowy, a w sierpniu zaplanowano rozpoczęcie budowy projektu FF Buk. Zakończenie budowy 29 instalacji o łącznej mocy 28 MWp planowane jest w pierwszej połowie 2022 roku.

– Nasi klienci to duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz odbiorcy indywidualni dostrzegający wyzwania przyszłości – w tym konieczność zmiany sposobu korzystania z energii. Produkty stworzone w oparciu o standard Energia 2051 oraz kompletny, nowoczesny i oparty wyłącznie na własnych zasobach innowacyjny ekosystem rozwiązań udowadniają, że przejście na zieloną stronę mocy nie oznacza zwiększenia rachunków za energię elektryczną. Dają za to poczucie wspólnej troski o środowisko i pozwalają wielu naszym klientom dołączyć do grona osób odpowiedzialnych społecznie.– podkreśla Michalski.

Polenergia/Mariusz Marszałkowski