Polska i Rumunia rozmawiają o polityce energetycznej

23 lipca 2019, 11:00 Alert
Polsko-rumuńskie rozmowy o polityce energetycznej. Źródło: Ministerstwo Energii
Polsko-rumuńskie rozmowy o polityce energetycznej. Źródło: Ministerstwo Energii

Wyzwania związane z niskoemisyjną transformacją gospodarek Polski i Rumunii oraz bezpieczeństwo dostaw gazu były przedmiotem bilateralnych konsultacji w ramach posiedzenia polsko-rumuńskiej grupy roboczej ds. polityki energetycznej. Posiedzenie odbyło się 22 lipca w Ploiești k. Bukaresztu. Polskę reprezentował wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

Rumunia jest ważnym partnerem Polski we współpracy energetycznej w UE, mając, podobnie jak Polska, duży udział węgla w miksie energetycznym i analogiczne wyzwania związane z transformacją na niskoemisyjną gospodarkę. – podkreślił wiceminister Dąbrowski w trakcie posiedzenia grupy roboczej.

Wiceminister wskazał również, że proces transformacji polskiej energetyki w stronę zwiększenia udziału źródeł nisko i bezemisyjnych będzie następował ewolucyjnie. Niezbędne jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, tj. stabilnych dostaw energii po przystępnych cenach zarówno do konsumentów indywidualnych, jak i odbiorców przemysłowych. Obie strony rozmów zgodziły się, że w ramach negocjacji długookresowej strategii neutralnej dla klimatu gospodarki UE w 2050 r. jednym z kluczowych postulatów jest zapewnienie sprawiedliwej transformacji, uwzględniającej specyfikę poszczególnych państw UE. Niezbędne jest również zapewnienie adekwatnych do realnych potrzeb transformacji środków finansowych z UE. W negocjacjach Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027 zabiegamy o wymierną kompensację nakładów potrzebnych na rzecz polskiej transformacji energetycznej i wsparcie na modernizację polskich regionów węglowych. – podkreślił wiceminister Dąbrowski.

Ponadto na posiedzeniu polsko-rumuńskiej grupy roboczej poruszono kwestie regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu oraz rozwoju bezemisyjnej energetyki jądrowej jako ważnego ogniwa w transformacji do neutralnej klimatycznie gospodarki.

Delegacja Ministerstwa Energii przedyskutowała z partnerami rumuńskimi także inne kwestie współpracy bilateralnej w negocjacjach na forum UE. Wiceminister Dąbrowski ponownie podziękował stronie rumuńskiej, która wiosną br., pełniąc rolę prezydencji w Radzie UE, skutecznie doprowadziła do finału negocjacji ws. nowelizacji dyrektywy gazowej.

Ministerstwo Energii