Rząd chce rozszerzenia specustawy przesyłowej o kolejne projekty energetyczne

19 września 2022, 16:15 Alert

Rząd planuje rozszerzenie tak zwanej specustawy przesyłowej o projekty z zakresu rozbudowy sieci dystrybucyjnej i przesyłowej energii elektrycznej o linie napięć 100 kV lub wyższe.

Dokumenty. Źródło: freepik
Dokumenty. Źródło: freepik

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, zwana specustawą przesyłową wprowadza udogodnienia regulacyjne dla realizacji kluczowych z punktu widzenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) projektów w zakresie sieci przesyłowej.

Jak napisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych, z przeprowadzonych analiz wynika konieczność poszerzenia katalogu inwestycji, o dodatkowe inwestycje przesyłowe oraz inwestycje z zakresu sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym.

Projekty te będą miały kluczowe znaczenie zarówno dla zwiększającej liczby przyłączanych instalacji odnawialnych źródeł energii jak i dalszego zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania sieci elektroenergetycznej w Polsce.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kwartał 2022 roku.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Gryczka

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do źródeł ciepła innych niż węgiel