Rosną ceny uprawnień do emisji CO2 na piętnastej aukcji w imieniu Polski

12 października 2017, 06:00 Alert

Podczas przeprowadzonej w środę w imieniu Polski przez giełdę EEX aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla cen wzrosła o ponad 10 proc.

W dniu 11 października 2017 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła piętnastą w 2017 r. aukcję uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Cena rozliczeniowa wyniosła 7,40 euro za uprawnienie, podczas gdy na poprzedniej „polskiej” aukcji była na poziomie 6,75 euro.

Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4,857 mln EUA, a całkowite zapotrzebowanie zgłoszone przez uczestników aukcji wyniosło 11,703 mln. W aukcji uczestniczyły 23 podmioty, a przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł prawie 35,942 mln euro.

W tym roku EEX przeprowadziła już 15 aukcji w imieniu Polski podczas, których sprzedano łączeni 66,451 mln uprawnień za kwotę ponad 360,4 mln euro. W sumie w 2017 r. za pośrednictwem giełdy EEX Polska planuje sprzedać 85,877 mln uprawnień, a do przeprowadzenia pozostało jeszcze 4 aukcje, z których najbliższa zaplanowana jest na 25 października.

CIRE.pl