Polska i Ukraina rozmawiają o wodorze dla regionu. Niemcy i Rosja też

22 kwietnia 2021, 09:45 Alert
EAP Workshop
Rozmowy o wodorze dla Partnerstwa Wschodniego. Fot. Wojciech Jakóbik

Polska oraz Ukraina wznawiają rozmowy o współpracy energetycznej w Partnerstwie Wschodnim, inicjując temat dostaw wodoru do Europy, być może z użyciem gazociągów nad Dnieprem. W tym samym czasie Niemcy i Rosja rozmawiają na ten sam temat, a Gazprom proponuje użycie Nord Stream 2.

Polska i Ukraina chcą zapewnić wodór Europie Środkowo-Wschodniej

Kolejny warsztat Panelu Energetycznego państw Partnerstwa Wschodniego został poświęcony współpracy w sektorze wodoru i gazów odnawialnych pod hasłem „Transition towards hydrogen and green gases”. Wydarzenie w formule online skupiło po raz kolejny kraje Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego na mocy inicjatywy Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej do spraw Energii (DG ENER) oraz ministerstw odpowiedzialnych za energetykę Polski oraz Ukrainy.

Florian Ermacoraz, kierownik działu w DG ENER, mówił o znaczeniu wodoru w polityce dekarbonizacji energetyki oraz transportu. – Nie wszędzie wystarczy elektryfikacja, na przykład w sektorze stalowym z wielkimi emisjami dwutlenku węgla – tłumaczył. Podkreślił także wagę opłacalności ekonomicznej transformacji i wykorzystania dostępnych surowców.

Wodór, gazy odnawialne, biometan mają być tematami czterech warsztatów Panelu w 2021 roku. – Celem będzie rozmowa o budowie rynku wodoru i gromadzeniu środków na rozwój tych technologii – powiedział Witalij Kusznirow z ministerstwa energetyki Ukrainy. – Nasz kraj ma rozwinięty system przesyłowy gazu. Badamy możliwość transportu wodoru przez naszą infrastrukturę – dodał.

Dyrektor Florenckiej Szkoły Regulacji Jean-Michel Glachant mówił o perspektywach wykorzystania wodoru w krajach Partnerstwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Przypomniał, że Europejski Zielony Ład ma przyspieszyć transformację energetyczną jako narzędzie odbudowy gospodarczej, ale także uwzględniać jej sprawiedliwy charakter. Ta polityka staje się coraz bardziej międzynarodowa. Rozwój polityki wodorowej ma dotyczyć także Wspólnoty Energetycznej oraz Partnerstwa Wschodniego, które ma mieć potencjał zapewnienia elektrolizerów o mocy 40 GW, z czego 8 GW nad Dnieprem.

W obradach wzięli udział między innymi przedstawiciele Gaz-System, Lotosu oraz PGNiG. Pojawili się także przedstawiciele USA z misji amerykańskiej przy Unii Europejskiej oraz Departamentu Energii USA.

Niemcy i Rosja też

Tymczasem 20 kwietnia ministerstwo energetyki Rosji i resort gospodarki oraz energetyki Niemiec podpisały wspólną deklarację woli współpracy na rzecz zrównoważonej energetyki. Resort rosyjski informuje, że mają stworzyć grupę roboczą wysokiego szczebla, w tym podgrupę zajmującą się wodorem, wymianą technologiczną, bezpieczeństwem systemów elektroenergetycznych, analizą bazy surowcowej, a także parametrów krajowych i międzynarodowych rynków Odnawialnych Źródeł Energii.

Minister energetyki Rosji Paweł Sorokin wyraził nadzieję, że deklaracja będzie podstawą do wymiany doświadczeń w sprawie produkcji, magazynowania i transportu wodoru, a także pozwoli stworzyć sojusze na rzecz realizacji rosyjsko-niemieckich projektów w obszarach perspektywicznych. Do momentu publikacji tej informacji, ministerstwo gospodarki i energetyki Niemiec nie opublikowało informacji po spotkaniu Sorokina z jego niemieckim odpowiednikiem sekretarzem stanu Andreasem Feichtem.

Warto przypomnieć, że Gazprom przekonuje, iż mógłby dostarczać Europie wodór przez Nord Stream 2 i inne projekty rosyjskie. Niemcy potwierdziły, że rozmawiają na ten temat z Rosją. Minister gospodarki i energetyki Niemiec Peter Altmaier wspomniał w lutym 2021 roku o dostawach tym szlakiem.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Nie węglowa, nie gazowa. Wielka Polska wodorowa