Zapasy węgla w Polsce są prawie cztery razy mniejsze niż rok temu

2 września 2022, 16:45 Alert

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało o stanach magazynowych węgla w Polsce. Statystyki pokazują, że nasze zapasy uległy znaczącemu pomniejszeniu. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest nie zadbanie rządu o wypełnienie luki po węglu z Rosji. 

Węgiel. Fot. Węglokoks
Węgiel. Fot. Węglokoks

Trwająca wojna w Ukrainie przyczyniła się do istotnej zmiany sytuacji geopolitycznej, która spowodowała kryzys energetyczny. Poprzez nałożone europejskie emabrgo zerwane zostały istniejące łańcuchy dostaw, co przełożyło się na ograniczenie importu surowców energetycznych na terytorium Unii Europejskiej i wzrost ich cen. Równocześnie Rosja ograniczyła dostawy gazu ziemnego gazociągiem Nord Stream 1 do 20 procent maksymalnej przepustowości oraz zablokowała dostawy węgla do Polski. Ta sytuacja wymusiła na naszym kraju poszukiwanie innych źródeł dostaw co przekłada się na wyższe ceny kontraktowe oraz ponoszone większe koszty transportu bowiem teraz węgiel głównie transportowany jest drogą morską, a nie jak miało to miejsce wcześniej transportem kolejowym. Warto dodać, iż system logistyczny jest bowiem dostosowany do odbioru węgla ze wschodu, nie z północy. Żeby rozwiązać kwestię transportowych wąskich gardeł rząd najprawdopodobniej będzie musiał użyć nadzwyczajnych środków logistycznych.

Zapasy węgla spółek węglowych na dzień 30.06. 2022 roku wyniosły 1,17 milionów ton. Dla porównania w roku 2021 było ponad 4,80 miliona ton. Tak duża dysproporcja wynika głównie z zamknięcia rosyjskiego rynku, z którego pochodził import węgla do Polski.

Natomiast sprzedaż węgla kamiennego do celów energetycznych z polskich kopalń, z przeznaczeniem na wywóz i eksport w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku wyniosła 981,7 tysięcy ton. Obecnie nie ma przepisów, które zabraniałyby eksportu i wywozu węgla z Polski. Natomiast po dniu 24 lutego 2022 roku spółki skarbu państwa, do których należą kopalnie nie zawarły nowych umów na wywóz i eksport węgla kamiennego.

Sejm/Wojciech Gryczka

Sąd każe zebrać próbki węgla z Elektrowni Jaworzno