Molekuła wody, z której można pozyskać wodór. Fot. Freepik

Jakóbik: Gra o wodór. Nowy rozdział polityki energetycznej Polski i stary trylemat