Polska zainteresowana jest technologią wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych

4 maja 2017, 09:15 Alert
atom energetyka jądrowa

Polska zainteresowana jest technologią HTGR – wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych, a jej wdrożenie zmniejszyłoby zapotrzebowanie Polski na importowany gaz ziemny – podało Ministerstwo Energii w odpowiedzi na interpelację poselską.

„Wstępne rozmowy dotyczące współpracy w zakresie technologii wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR prowadzone są między Narodowym Centrum Badań Jądrowych i brytyjską firmą U-Battery, której udziałowcem jest m.in. URENCO. Rozmowy te dotyczą polsko-brytyjskiego opracowania małego reaktora badawczego HTR o mocy 10 MWth. W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na ciepło przemysłowe, głównie w przemyśle chemicznym. W związku z tym Polska jest zainteresowana technologią HTGR – wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w postaci bloków energetycznych o mocy ok. 165 MW mocy cieplnej – które mogłyby być zamiennikami kotłów opalanych dotychczas gazem. Wprowadzenie takich reaktorów w przemyśle spowodowałoby znaczące zmniejszenie zapotrzebowania Polski na importowany gaz” – napisano.

ME podało, że dla Polski priorytetem są bezpieczne reaktory w technologii HTGR wykorzystywane w przemyśle.

„Ministerstwo powołało specjalny Zespół doradczy do spraw analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTR). Pokrycie zapotrzebowania przemysłu na ciepło przemysłowe zmniejszyłoby zapotrzebowanie Polski na importowany gaz ziemny o 5 mln ton” – napisano.

Według ME projekt HTR poprawiłby bezpieczeństwo energetyczne Polski, w znacznej mierze uniezależniając kraj od dostaw gazu.

„Reaktory tego typu należą do najnowszej IV generacji reaktorów i są całkowicie bezpieczne. Nie ma możliwości stopienia rdzenia takiego reaktora, nawet w przypadku braku chłodzenia, bo wychładzają się one samoistnie. Ponadto paliwo jądrowe TRISO, jakim są zasilane, jest tak skonstruowane, że nie wydostają się z niego produkty reakcji rozszczepienia, a więc w przypadku hipotetycznej awarii nic radioaktywnego nie uwolni się do atmosfery. W związku z powyższym atak terrorystyczny na reaktor tego typu byłby bezcelowy” – napisano.

Polska Agencja Prasowa