Polska zwiększa import energii elektrycznej

28 lipca 2016, 13:45 Alert
energia kabel pylon energetyka

(Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki)

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku, Polska zwiększa import energii elektrycznej w porównaniu do analogicznego okresu z roku poprzedniego. Spadły znacznie dostawy energii z Niemiec – wynika z informacji przesłanej portalowi BiznesAlert.pl przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Bilans

W pierwszym półroczu 2016 r., podobnie jak w tym samym okresie ubiegłego roku, Polska importuje więcej energii elektrycznej niż przesyła za granicę. Różnica w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku rośnie. W pierwszym półroczu roku ubiegłego różnica między importem a eksportem wyniosła 917,7 GWh. W tym roku zaś w analogicznym okresie, stosunek importu do eksportu wyniósł 2652,4 GWh.

Import

Jak informują PSE, import energii elektrycznej (na połączeniach synchronicznych i niesynchronicznych) w pierwszym półroczu tego roku wyniósł 2922 GWh. W zeszłym roku w tym samym okresie do naszego kraju sprowadzono 1841 GWh. Energię elektryczną importowano głównie ze Szwecji. W pierwszym półroczu 2015 r. było to 1670,6 GWh a w tym roku 1543,4 GWh.

Znacznie zaś ograniczono import energii elektrycznej z Niemiec. W zeszłym roku, za ten sam okres pierwszych sześciu miesięcy, do Polski sprowadzono 158,4 GWh , w tym roku zaś import spadł do 25 ,9 GWh. Przypomnijmy, że pod koniec czerwca PSE rozpoczęły eksploatację przesuwnika fazowego na południowym połączeniu pomiędzy stacjami Mikułowa (Polska) i Hagenwerder (Niemcy), a zgodnie z wcześniejszym zapowiedziami linia transgraniczna pomiędzy stacjami Vierraden (Niemcy) i Krajnik (Polska) została tymczasowo wyłączona.

W pierwszym półroczu 2015 r. Polska nie importowała z Ukrainy, a w tym roku import z tego kierunku wyniósł 657 GWh. Podobnie jest w przypadku Litwy. Rok wcześniej nie funkcjonowało jeszcze połączenie Polska-Litwa, LitPol Link. W tym roku dzięki nowemu połączeniu do Polski sprowadzono 659 GWh.

Rośnie import energii z południa. Od Czechów w pierwszych sześciu miesiącach zeszłego roku importowaliśmy 11,8 GWh, a w tym roku 35,3 GWh. Przesył energii ze Słowacji ma symboliczny charakter. W pierwszym półroczu z tego roku importowaliśmy 1,4 GWh, w analogicznym okresie zeszłego roku zaś 0,2 GWh.

Eksport

W okresie pierwszych 6 miesięcy 2016 r. eksport energii elektrycznej z Polski w ramach wymiany handlowej wyniósł 269,6 GWh, zaś w roku poprzednim w tym samym okresie: 923,3 GWh. W tym roku energia  z Polski trafiała głównie na Litwę. Eksport w tym kierunku wyniósł 158,5 GWh.

Znacznie spadł natomiast eksport energii do Niemiec. W zeszłym półroczu z Polski do naszych zachodnich sąsiadów trafiało 501,1 GWh, zaś w analogicznym okresie w 2016 r., moc przesyłanej energii wyniosła 49,1 GWh. Trend spadkowy jest także widoczny w przypadku eksportu energii na południe. Do Czech w tym roku wysłaliśmy 38,9 GWh zaś w zeszłym roku było to 164,1 GWh. Podobnie jest w przypadku Słowacji. W pierwszym półroczu obecnego roku z Polski wyeksportowano 21,4 GWh, zaś w roku poprzednim w tym samym okresie było to 239,5 GWh.  Nie inaczej było w przypadku Szwecji. Polska w zeszłym roku w ciągu pierwszego półrocza przesyłała Szwedom 18,1 GWh, zaś w tym roku już tylko 1,7 GWh.

Wymiana handlowa energii elektrycznej (na połączeniach synchronicznych i niesynchronicznych) I półrocze 2016, w GWh

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne