Polski sektor paliwowy jest otwarty na współpracę z firmami zagranicznymi

28 września 2017, 07:31 Energetyka
Fot. OLPP. Baza Paliw nr 5 w Emilianowie
Fot. OLPP. Baza Paliw nr 5 w Emilianowie

Wzmożony ruch wokół bazy paliw, potrzeba budowy nowych zbiorników i infrastruktury logistycznej, wdrożenie innowacji z zakresu kontroli jakości paliw – to tylko niektóre z efektów tzw. „pakietu paliwowego”. Uszczelnienie systemu podatkowego uderzyło w szarą strefę, a tym samym spowodowało wzrost zapotrzebowania na paliwo będące w legalnym obrocie. 

– Bywają dni, że przybywa cystern oczekujących na wjazd do naszej bazy. Stworzyliśmy tymczasowy parking na potrzeby naszych klientów. W telewizji mówi się o liczbach i procentach. My działanie pakietu paliwowego odczuwamy poprzez wzrost ilości obsługiwanych Klientów oraz widzimy go w metrach sześciennych wydanego na rynek paliwa – mówi portalowi BiznesAlert.pl jeden z pracowników Bazy Paliw nr 5 w Emilianowie, należącej do Operatora Logistycznego Paliw Płynnych.

OLPP oraz PERN S.A. gościli w ubiegłym tygodniu przedstawicieli europejskiej federacji firm magazynujących ropę naftową oraz paliwa (Federation of European Tank Storage Associations – FETSA). Delegaci podczas swojego pobytu obejrzeli jedną z baz paliw zlokalizowaną w Emilianowie, w gminie Klembów, na terenie powiatu wołomińskiego w województwie mazowieckim.

Natężenie pracy na bazie

Baza, mimo że powstała na początku lat 60., może pochwalić się jedną z najnowocześniejszych instalacji służących do magazynowania, dystrybucji oraz kontroli jakości paliw. Baza Paliw nr 5 w Emilianowie zajmuje się magazynowaniem benzyny oraz oleju napędowego. Na powierzchni 23,55 ha znajduje się 21 zbiorników naziemnych o całkowitej  pojemności 125 000 m sześc., pompownie a także instalacje do załadunku cystern kolejowych oraz samochodowych.

– Olbrzymie zainteresowanie delegacji wzbudziła oczyszczalnia ścieków, a także jedyny w Polsce mobilny wzorzec tłokowy. OLPP sp. z o.o. już w 2015 roku rozszerzyło zakres świadczonych usług o sprawdzanie poprawności wskazań instalacji pomiarowych z wykorzystaniem mobilnego wzorca tłokowego oraz sprawdzanie poprawności wskazań instalacji pomiarowych w ramach zewnętrznej kontroli metrologicznej przeprowadzanej przez właściwe terytorialnie jednostki administracji miar oraz jednostki notyfikowane przy współpracy z Centrum Pomiarowym OLPP sp. z o.o. Natomiast w 2016 roku urządzenie otrzymało świadectwo ekspertyzy z Głównego Urzędu Miar – tłumaczy Mateusz Stańczyk, Kierownik Centrum Pomiarowego w OLPP.

Fot. OLPP. Baza Paliw nr 5 w Emilianowie. Jedyny w Polsce mobilny wzorzec tłokowy.

Obiekty, które mogą podlegać sprawdzeniu przez Centrum Pomiarowe OLPP sp. z o.o. to instalacje pomiarowe w rurociągach do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, z wyłączeniem cieczy kriogenicznych, o strumieniu objętości nie większym niż 12.000 dm3/min (6.000 dm3/min – w ramach zewnętrznej kontroli metrologicznej) oraz instalacje pomiarowe do napełniania i opróżniania statków, cystern kolejowych i samochodowych cieczami, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan oraz cieczy kriogenicznych, o strumieniu objętości nie większym niż 12.000 dm3/min (6.000 dm3/min – w ramach zewnętrznej kontroli metrologicznej).Niepewność pomiarowa mobilnego wzorca tłokowego to 0,052 proc. (przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 proc. i współczynniku rozszerzenia k = 2).

Pracownicy OLPP oprowadzający gości po terenie bazy paliw podkreślali, że odkąd w życie weszły zapisy tzw. „pakietu paliwowego” znacząco wzrósł obrót paliwami, który w dokumentach widoczny jest w postaci słupków, a na miejscu mierzony jest liczbą obsłużonych autocystern i litrami wydanego paliwa. – Jeszcze przed wejściem w życie pakietu paliwowego dziennie obsługiwaliśmy ok. 150 cystern kolejowych, a w lipcu pobiliśmy rekord i nasza baza zanotowała 306 załadowanych „po korek” cystern kolejowych w ciągu doby. We wrześniu był kolejny rekord kiedy to załadowaliśmy 309 cystern w ciągu doby. Warto pamiętać, że nie jesteśmy największą bazą paliw OLPP. Wyniki w innych naszych bazach chociażby w Koluszkach czy w Rejowcu, są jeszcze bardziej imponujące i pokazujące skalę zmian – mówi jeden z pracowników bazy. Dodaje także, że dużym zainteresowaniem cieszą się usługi blendowania, czyli dodawania do paliw biokomponentów, co dodatkowo uatrakcyjnia ofertę bazy, a jednocześnie pozwala Klientom realizować wymogi prawa.

Fot. OLPP. Baza Paliw nr 5 w Emilianowie

– Podobne natężenie jak w przypadku cystern samochodowych obserwuje się w przypadku cystern kolejowych. Zależy to od sezonu oraz prognoz cen paliw. Na brak pracy nie narzekamy – mówi dalej nasz rozmówca.

– Mamy plany wybudowania kolejnych dwóch zbiorników na terenie Bazy w Emilianowie. O ich pojemności jeszcze za wcześnie mówić, ale nasze potrzeby rosną wraz z wzrastającym zapotrzebowaniem rynku – mówi prezes OLPP Paweł Stańczyk. – Kolejki po paliwo są, zarówno tutaj, jak i w innych naszych bazach – dodaje. – Uruchomiliśmy tymczasowe parkingi, a na sąsiednich terenach planujemy wybudować stałe parkingi. OLPP posiada w Polsce sieć 19 baz paliw o łącznej pojemności około 1,8 mln m3. Dane, które do tej pory otrzymujemy, pozwalają nam stwierdzić, że pakiet paliwowy okazuje się dużym sukcesem – stwierdza prezes OLPP.

Efekt pakietu paliwowego

Celem wprowadzonych rok temu regulacji było ograniczenie nieprawidłowości w zakresie rozliczania podatku VAT. Obecnie podatek VAT, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa, musi być odprowadzony na rachunek organu podatkowego już po 5 dniach od przywozu do Polski. Dotychczas dopiero odsprzedaż paliwa w kraju była objęta obowiązkiem podatkowym.

– To sprzyjało wyłudzeniom VAT-u, oraz unikaniu uiszczania należnego podatku. Odbywało się to najczęściej poprzez tworzenie łańcuszka firm – mówi portalowi BiznesAlert.pl, Paweł Stańczyk. Jak dodaje, przed wprowadzeniem pakietu paliwowego do Polski z zachodniej granicy, , wjeżdżało dziennie do 750 autocystern z paliwem, które nie były objęte kontrolą. – Obecnie ten proceder został ograniczony i, takich cystern wjeżdża do Polski znacznie mniej. Zmniejszył się obrót paliwem pochodzący z nielegalnych źródeł,. Obrót paliwem wzrósł w zależności od okresu, średnio o ok. 30 proc. To realne zyski dla polskiego budżetu – mówi prezes Stańczyk. Pytany czy w ostatnim okresie nie zanotowano prób obejścia funkcjonującego prawa, powiedział, że takie próby są, ale jak dotychczas nie zarejestrowano, aby spadło zapotrzebowanie na legalne paliwo. – Wręcz przeciwnie, w sierpniu, kiedy zwykle u zmierzchu wakacji zapotrzebowanie spada, to w tym roku zanotowaliśmy ponowny wzrost – mówił Stańczyk.

Paweł Stańczyk, Prezes, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. Fot. OLPP.

Prezes OLPP przypomniał dane, z których wynika, że w trakcie pierwszego półrocza 2017 roku do budżetu państwa z tytułu podatku VAT wpłynęło dodatkowe 17,5 mld złotych. – Ponadto od kwietnia każdy samochód przewożący paliwa musi być zarejestrowany w systemie SENT. Wiemy, kto wjeżdża i z jakim ładunkiem – powiedział. Jak zaznaczył to nie tylko zasługa tzw. „pakietu paliwowego”, ale także „pakietu energetycznego” i „pakietu przewozowego”, co razem tworzy tzw. ”trójpak paliwowy”.

Z danych OLPP wynika także, że spółka odnotowuje wzrost przeładunków paliw dostarczanych do Polski drogą morską. – Od września 2016 r. odnotowaliśmy wzrost o ponad 300 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2015. W tym roku wzrost zapotrzebowania na tę usługę wzrósł o kolejne ok. 150 proc. w stosunku do wyników z roku poprzedniego. Rozładunek w bazie w Dębogórzu produktów naftowych z transportu morskiego osiągnie poziom ponad 1,5 mln ton – informował przedstawiciel OLPP.

OLPP planuje w 2018 roku, czyli już po połączeniu z PERN S.A budowę nowych zbiorników magazynowych. Jedną z kluczowych inwestycji będzie rozbudowa Bazy Paliw w Dębogórzu, która oprócz budowy nowego zbiornika zakłada wzrost wydajności załadunku paliw na cysterny kolejowe. W konsekwencji pozwoli to w przyszłości na obsługę większych tankowców.

OLPP liczy na dobrą współpracę z FETSA

Goszczący w Polsce przedstawiciele FETSA byli pod wrażeniem poziomu technologicznego, jaki występuje na terenie bazy, w tym także zaawansowania technologicznego całej linii napełniania cystern. W tym aspekcie pytali o zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami, które są wyzwaniem także dla branży paliwowej. Ich szczególną uwagę zwrócił również wysoki poziom ochrony środowiska w postaci własnej oczyszczalni ścieków, a także mobilny wzorzec tłokowy.

– Cieszymy się, że po raz drugi gościmy przedstawicieli FETSA w Polsce. Pierwszy raz Organizacja odwiedziła nas dwa lata temu i miała okazję zobaczyć budowę Terminala Naftowego PERN. Tym razem Przedstawiciele FETSA zwiedzili Bazę Paliw nr 5 należącą do naszej Spółki. Dla OLPP kontakty z firmami zagranicznymi, które zrzeszone są w FETSA, to doskonała okazja na wymianę doświadczeń oraz konstruktywne rozmowy na temat prawodawstwa w Unii Europejskiej – podkreślił prezes OLPP.

Federation of European Tank Storage associations (FETSA) to organizacja, która powstała w 1991 roku i która zrzesza operatorów z Europy i Turcji. Misją FETSA jest stałe monitorowanie prawodawstwa europejskiego w zakresie jego wpływu na działalność członków organizacji, a także rozwój wiedzy i umiejętności członków w zakresie wspierania władz w tworzeniu efektywnych i wykonalnych regulacji prawnych.

Przedstawiciele OLPP oraz PERN S.A., spółek które wkrótce mają się połączyć, podkreślali, że współpraca z europejskim stowarzyszeniem jest niezwykle ważna, gdyż pozwala na wymianę wiedzy i technologii oraz umożliwia wspólne prowadzenie rozmów na rzecz branży w Brukseli, gdzie zresztą mieści się siedziba organizacji. Przedstawiciele polskich firm zaznaczali, że Polska od ostatnich kilku lat zmienia strategię i stawia na dywersyfikację, wzrost importu ropy innego gatunku niż Urals, dzięki rozbudowanemu terminalowi w Gdańsku.

Uwagę gości z zagranicy przykuł także projekt Sarmatia, który zakłada dostawy do Ukrainy i Polski ropy z Azerbejdżanu poprzez rurociąg Odessa – Brody – Gdańsk. Wciąż jednak nie podjęto w tym aspekcie kluczowych decyzji, które pozwoliłby uchwycić projekt w realnym do przewidzenia harmonogramie.

PERN ogłosił przetarg na budowę w bazie magazynowej w Gdańsku dwóch zbiorników o pojemności po 100 tys. metrów sześc. każdy z przeznaczeniem na ropę naftową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka zapowiadała wcześniej, iż nowe zbiorniki mają tam powstać do 2020 r.

Z początkiem 2018 r. planowana jest finalizacja połączenia OLPP, jako spółki przejmowanej, z PERN. Powstanie wówczas jeden podmiot zarządzający jednocześnie transportem i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw płynnych.

Bartłomiej Sawicki