Polskie Elektrownie Jądrowe wsparły 60 inicjatyw społecznych gdzie postanie pierwsza atomówka

17 lutego 2023, 15:00 Alert

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów oraz rozwój lokalny to efekt zakończonej edycji Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS), który spółka PEJ realizowała w 2022 roku. W ramach ubiegłorocznej edycji na wsparcie inicjatyw społecznych przekazano w sumie 2,3 mln zł.

Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.
Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.

– Jesteśmy odpowiedzialnym inwestorem i od lat partnerem dla lokalnej społeczności oraz władz w regionie lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Realizując na Pomorzu tak ważny i strategiczny dla Polski projekt nie zapominamy o potrzebach i oczekiwaniach lokalnych samorządów oraz mieszkańców – mówi Tomasz Stępień, prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Prawie 80 procent budżetu Programu społecznej odpowiedzialności spółki PEJ przeznaczono na wsparcie projektów sołeckich, budowę infrastruktury drogowej i sportowej, działalność lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz działania edukacyjne. Program gwarantuje wsparcie dla obszarów objętych wpływem planowanej inwestycji jądrowej oraz umacnia partnerskie relacje inwestora z lokalnym otoczeniem przyszłej elektrowni.

– Dofinansowanie w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych jest istotnym uzupełnieniem naszego budżetu sołeckiego. Dzięki dotacjom możemy realizować inicjatywy podnoszące jakość życia naszych mieszkańców. Pozwalają one też uatrakcyjnić zaplecze turystyczne w Słajszewie. Dofinansowanie przyznane w 2022 roku przez Polskie Elektrownie Jądrowe umożliwiło nam rozpoczęcie prac związanych z budową boiska. Bez tych środków zagrożona byłaby realizacja całej inwestycji, a w najlepszym przypadku znacząco przesunęłaby ją w czasie. – powiedział Michał Milczarek, sołtys Słajszewa w gminie Choczewo.

Znaczna część projektów dofinansowanych w 2022 roku była związana z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa zarówno mieszkańców gminy Choczewo, jak i osób odwiedzających region. Wsparciem objęte zostały m.in. projekty jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz inicjatywy wybranych sołectw i urzędów gmin.

Środki finansowe pozwoliły m.in. doposażyć Ochotniczą Straż Pożarną z Choczewa i Słajszewa w sprzęt ratujący życie, np. wysokospecjalistyczny skuter wodny, który będzie wykorzystywany podczas akcji ratowniczych na jeziorze Choczewskim i Morzu Bałtyckim, czyli w rejonach często odwiedzanych przez turystów. Z kolei Piotr Jędruch, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Słajszewie dodaje – Dbamy o podniesienie gotowości bojowej naszego zespołu poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków losowych wydarzeń, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Dzięki środkom otrzymanym od Polskich Elektrowni Jądrowych w ramach PWIS jednostka w Słajszewie kupiła przyczepę gaśniczą i lawetę, co pozwala na przewóz sprzętu ratowniczego w dalsze rejony naszej gminy i do gmin sąsiednich. Nowe, profesjonalne wyposażenie jest wykorzystywane do gaszenia pożarów lasów, łąk, upraw i torfowisk. Możemy dbać o bezpieczeństwo i mienie zarówno naszych mieszkańców, jak i turystów, z zachowaniem bezpieczeństwa naszych strażaków.

W samym Choczewie zrealizowano także projekt „Bezpieczna plaża – Choczewo, gmina która dba”. W ramach projektu powstało 100-metrowe strzeżone kąpielisko, strefa rekreacyjna z zapleczem socjalnym oraz dostępem do sprzętu ratunkowego niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy na lądzie i w wodzie. Dofinansowanie ze spółki PEJ pozwoliło również na budowę progów spowalniających w sołectwie Kierzkowo, w gminie Choczewo czy montaż monitoringu w Jackowie i Choczewku. Poprawił się również stan infrastruktury drogowej, z której korzystają mieszkańcy i turyści odwiedzający te nadmorskie regiony.

– Sołectwo Kierzkowo kolejny już raz otrzymało wsparcie finansowe w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych. Środki finansowe, które otrzymuje gmina Choczewo, a tym samym nasze sołectwa, pozwalają realizować inwestycje od dawna oczekiwane przez mieszkańców gminy oraz wspierają działalność organizacji pożytku publicznego. Jako sołtys sołectwa Kierzkowo, reprezentuję wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów na temat planów budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Kierzkowo oraz realizując wolę większości mieszkańców sołectwa, wystąpiłam w ubiegłym roku o dofinansowanie budowy trzech progów zwalniających wraz z oznakowaniem. Gotowy projekt czeka na realizację, pieniądze na ich wykonanie zaksięgowano już w budżecie gminnym. Pierwszy z planowanych progów jest już gotowy i skutecznie spowalnia prędkość samochodów w okolicy nowego Domu Sołeckiego w Kierzkowie. Kolejne powstaną w tym roku i mam nadzieję, że wszyscy użytkownicy dróg, zmotoryzowani i piesi, będą z tego zadowoleni. – powiedziała Dorota Borówka, sołtys Kierzkowa w gminie Choczewo.

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych zastąpił realizowany w latach 2015 – 2021 Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych Łącznie na realizację autorskich programów społecznych w regionie lokalizacji pierwszej elektrowni na Pomorzu od 2015 roku, Polskie Elektrownie Jądrowe przeznaczyły blisko 16 mln złotych. Kolejna edycja Programu zostanie uruchomiona w marcu 2023 roku.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce ma powstać we współpracy z amerykańskim koncernem energetycznym Westinghouse. Gmina Choczewo w województwie pomorskim. Zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040), pierwszy reaktor ma zostać uruchomiony do 2033 roku.

Polskie Elektrownie Jądrowe/Michał Perzyński