PGNiG Termika rozważa różne scenariusze rozwoju Elektrociepłowni Siekierki

10 czerwca 2022, 12:15 Alert

Elektrociepłownia Siekierki będzie modernizowana. PGNiG Termika podkreśla, że odwołana inwestycja w biomasę nie wyklucza realizacji innych scenariuszy.

Kocioł na biomasę w EC Siekierki
Kocioł na biomasę w EC Siekierki

EC Siekierki będzie modernizowana

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Termika informuje, że Elektrociepłownia Siekierki będzie nadal modernizowana. Jednocześnie spółka podkreśla, że prace nad budową Jednostki Wielopaliwowej zostały wstrzymane z powodów biznesowych oraz przez obecne kryzysy. Najistotniejszym powodem jest agresja Rosji na Ukrainę. W konsekwencji wojny, import biomasy z Białorusi został wstrzymany a inwestycja stała się niepewna.

Spółka rozważa wiele scenariuszy rozwoju Elektrociepłowni Siekierki oraz wprowadzenia rozwiązań przyjaznych dla środowiska. PGNiG Termika dodaje, że najważniejsze jest podtrzymanie dostaw ciepła mieszkańcom Warszawy.

Dziewiątego czerwca 2022 roku dostawca poinformował, że planowana budowa bloku na biomasę i RDF zostaje odwołana. Inwestycja miała być zgodna z polityką klimatyczną i przyczynić się do redukcji CO2 do atmosfery.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Maria Andrzejewska

PGE zamontowała dwa nowe kominy w Elektrociepłowni Kielce