Krajowy plan rozwoju sieci przesyłowej do 2032 roku. Grafika: Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Krajowy plan rozwoju sieci przesyłowej do 2032 roku. Grafika: Polskie Sieci Elektroenergetyczne.