Kłossowski: PSE w dekadę wydadzą 13 mld zł na inwestycje w sieć

27 października 2017, 06:00 Energetyka
sieci
Fot. Enea

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zakładają wydanie ok. 1,5 mld zł na inwestycje w tym roku i po 2 mld zł w kolejnych latach, poinformowali przedstawiciele spółki. W ciągu 10 lat, licząc od 2016 r,. planowane jest wydanie 13 mld zł na inwestycje w sieć przesyłową – informuje portal ISB News.

„Plan rozwoju sieci przesyłowej w perspektywie 10-letniej zakłada wydanie 13 mld zł. Wybudowanie nowych torów prądowych linii 400 kV w liczbie 4150 km, budowę jedynie 150 km torów prądowych o napięciu 220 kV i modernizacja istniejących ponad 2 tys. km torów prądowych linii 400 kV” – powiedział prezes PSE Eryk Kłossowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

W ramach planu PSE zakładają wydatkowanie ok 6 mld zł na budowę i rozbudowę istniejących stacji linii energetycznych, w tym m.in. upgrade ok. 2 600 torów prądowych 400 kV, ok. 80 km torów prądowych 220 kV i sześciu stacji elektroenergetycznych pracujących na różnych napięciach

„W perspektywie pięcioletniej, czyli do końca roku 2021 wydamy ok 1,2 mld zł na modernizację ok. 200 km torów linii 400 kV, ok 1 500 km linii 220 kV i 21 stacji elektroenergetycznych, zarówno takich z transformacją, jak i czysto rozdzielczych” – powiedział prezes.

W ramach budżetu zakontraktowanych projektów spółka rozlicza się łącznie z kwoty ok. 10 mld zł, dodał.

Projektów inwestycyjnych w OSE jest łącznie 140, w tym 28 nie zostało jeszcze zakontraktowanych, a na 112 podpisane są kontrakty. Projekty przed odbiorem technicznym warte są ok. 7 mld zł, po odbiorze – prawie 3 mld zł.

W roku 2017 planowane na podstawie zawartych kontraktów było rozliczenie 1,111 mld zł, natomiast obecnie zakładane jest ok 1,5 mld zł

Z całkowitej kwoty 13,3 mld, do końca 2016 r. wydano 4 mld zł.

„W latach 2016-2017 łącznie zakontraktujemy 2 mld zł nowych projektów u wykonawców. Suma realnych wydatków w tym roku to ok. 1,5 mld zł, w latach następnych poziom wydatkowania to po 2 mld zł, potem znowu 1,5 mld zł” – powiedział Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

ISB News