Polskie spółki energetyczne były obecne podczas Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej

6 grudnia 2019, 18:15 Alert

W Paryżu w dniach 5-6 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej – 2019 IEA Ministerial. Obradom przewodniczyła delegacja Polski na czele z ministrem klimatu Michałem Kurtyką. Ministerstwo Aktywów Państwowych reprezentował wiceminister Tomasz Dąbrowski, pełniąc jednocześnie funkcję conseiller aupres du President.

Fot.: Ministerstwo Aktywów Państwowych
Fot.: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Międzynarodowa Agencja Energetyczna jest najbardziej prestiżową, a jednocześnie najbardziej profesjonalną organizacją międzynarodową zajmującą się kwestiami polityki energetycznej. Raz na 2 lata Rada Zarządzająca MAE spotyka się na szczeblu ministerialnym – IEA Ministerial. Tegorocznym obradom Rady przewodniczy minister klimatu Michał Kurtyka.

Podczas pierwszego dnia posiedzenia odbyła się debata skupiająca ministrów ds. energii z krajów członkowskich i stowarzyszonych z MAE, jak również prezesów wiodących światowych firm energetycznych, które tworzą Radę Biznesu Energetycznego MAE. Debata zakończyła się publikacją dokumentu „Ministerial Book 2019”, który jest podsumowaniem stanowisk prezentowanych przez państwa członkowskie MAE.

Pierwszego dnia posiedzenia 2019 IEA Ministerial odbyły się także tzw. wydarzenia towarzyszące (side events) nt. roli kobiet w sektorze energii, energii w Afryce i możliwości jakie stoją przed kontynentem , Wodór: priorytety krótkoterminowe dla rządów i przemysłu, CCUS: nowe możliwości wdrożenia oraz Clean Energy Transition. Każde z nich było okazją do dyskusji w gronie przedstawicieli uczestniczących delegacji państw i przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych na temat wyzwań we współczesnej światowej energetyce.

Wiceminister Tomasz Dąbrowski, wraz z polską delegacją, wziął udział w wielu spotkaniach bilateralnych m.in. z delegacjami ze Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Holandii, które odbyły się w trakcie posiedzenia 2019 IEA Ministerial. Na spotkaniach poruszono wiele zagadnień związanych z dwustronnymi relacjami państw w obszarze energetyki, takich jak transformacja energetyczna, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystanie nowych technologii w energetyce.

W posiedzeniu 2019 IEA Ministerial uczestniczyli także przedstawiciele polskich przedsiębiorstw – PGE, LOTOS, ORLEN, PGNiG i PERN. Szczególny wkład w pomoc przy organizacji posiedzenia wniosła Polska Grupa Energetyczna S.A.

W trakcie zaplanowanych na drugi dzień posiedzenia ministerialnego MAE paneli dyskusyjnych ministrowie państw członkowskich rozmawiali na temat zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, wdrażania innowacji w energetyce, a także o działaniach na rzecz energooszczędności w sektorze energii.

Drugiego dnia obrad ministrowie państw członkowskich MAE przyjęli również wspólny komunikat tzw. Communique of the IEA Ministerial Meeting, po raz pierwszy od 10 lat. Przyjęcie tego dokumentu to wielki sukces polskiej delegacji, która odpowiedzialna była za prowadzenie rozmów dyplomatycznych. ­– Przyjęcie Communique of the Ministerial Meeting w trakcie drugiego dnia obrad to doskonałe podsumowanie ostatniego półrocza wielostronnych negocjacji dyplomatycznych ze wszystkimi państwami członkowskimi Międzynarodowej Agencji Energetycznej – wskazał wiceminister Tomasz Dąbrowski.

W Komunikacie Ministrów Energii wskazano na potrzebę zapewnienia transformacji energetycznej z wykorzystaniem wszystkich paliw i wszystkich technologii, konieczność uwzględnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz przyspieszenie działań na rzecz rozwoju technologii nisko- i zeroemisyjnych. Ministrowie uwzględniając rosnącą rolę państw stowarzyszonych z MAE w globalnym bilansie zużycia energii oraz w realizacji celów klimatycznych, przyjęli także mandat dla Sekretariatu MAE dotyczący wypracowania warunków dla pogłębienia współpracy z tymi krajami. Szersze zaangażowanie krajów stowarzyszonych wskazywano także jako warunki zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w energię oraz efektywnej i skutecznej transformacji energetycznej podczas sesji spotkania ministerialnego.

Ministerstwo Aktywów Państwowych