Nowe stowarzyszenie będzie promować magazyny energii

17 listopada 2020, 13:45 Alert

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii rozpoczyna pracę. Na jej czele stanęła Barbara Adamska. Wiceprezesi to Mieczysław Wrocławski i Paweł Grabowski.

Magazyn Energi Bloxwich fot. Arenko
Magazyn Energi Bloxwich fot. Arenko

PSME ma działać na rzecz rozwoju magazynów energii oraz energetyki rozproszonej w Polsce. Prof. Wojciech Myślecki został szefem jego rady programowej.

– Jesteśmy organizacją, która dba o lepsze warunki do rozwoju dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, monitoruje bariery rozwoju branży i przygotowuje własne rekomendacje dla polskich organów rządowych – mówi Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. – Konieczne są zmiany legislacyjne i pozalegislacyjne, które pozwolą na rozwój magazynów energii we wszystkich segmentach rynku: od domowych magazynów energii, poprzez magazyny na poziomie niskich i średnich napięć, zlokalizowane w bliskości instalacji wytwórczych, aż po magazyny wielkoskalowe. Istotnym rozwiązaniem jest także wdrożenie takich regulacji, które zwiększą możliwości komercyjnego świadczenia usług magazynowania energii elektrycznej jako źródła elastyczności systemu energetycznego.

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii/Wojciech Jakóbik