Polsko-brytyjskie rozmowy o reformie ETS

18 lutego 2016, 12:00 Energetyka

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, spotkał się z Amber Rudd, minister energii i klimatu Wielkiej Brytanii. Głównym tematem rozmów była polityka klimatyczna z perspektywy 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21). W rozmowach wzięli również udział Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, oraz Paweł Sałek, podsekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

W rozmowach wzięli również udział Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, oraz Paweł Sałek, podsekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Pretekstem do rozmów o Porozumieniu Paryskim, zawartym podczas konferencji COP21, jest jego ocena przygotowywana przez Komisję Europejską na posiedzenie Rady Europejskiej w marcu tego roku. W trakcie spotkania minister Jan Szyszko podkreślił, że powinna być ona dokumentem analitycznym, a nie polityczną propozycją, zawierającą na przykład nowe cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla państwa Unii Europejskiej.

Minister Szyszko dodał także, że teraz najważniejszym zadaniem jest ratyfikacja Porozumienia Paryskiego, przede wszystkim przez największych emitentów gazów cieplarnianych, jak Chiny, Indie, Indonezję oraz Stany Zjednoczone. Pierwszą okazją do tego będzie uroczysta ceremonia podpisania umowy zaplanowana na kwiecień 2016 r. w Nowym Jorku.

O reformie systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)

W trakcie spotkania dyskutowano także o planowanej reformie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Obecnie, na forum UE, prowadzone są prace nad kształtem tego systemu po roku 2020. Podczas spotkania minister Szyszko powiedział, że Polska będzie starała się do reformy EU ETS przenieść zapisy z Porozumienia Paryskiego dotyczące pochłaniania CO2 przez lasy. Dla państw prowadzących gospodarkę leśną w sposób wzorowy krzywdzące byłoby nieuwzględnienie tych działań w przyszłej polityce klimatycznej Unii Europejskiej – dodał minister Szyszko.

Podczas rozmów ministrowie wymienili się także doświadczeniem w zakresie poszukiwania gazu łupkowego w Polsce i Wielkiej Brytanii. Podkreślili ponadto wspólne postrzeganie kwestii jego wydobycia w świetle bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych oraz wolę współpracy.

Spotkanie z minister Amber Rudd odbyło się 17 lutego.
Źródło: Ministerstwo Środowiska