Polsko-czeskie rozmowy na temat projektu ochrony powietrza

14 marca 2019, 15:45 Alert
smog

Gminy województwa opolskiego będą współpracowały z samorządami czeskich krajów – ołomunieckiego i morawsko-śląskiego – przy wdrażaniu projektu ochrony powietrza. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w czwartek na zamku w Mosznej.

Województwo opolskie złożyło do Komisji Europejskiej projekt zarządzania jakością powietrza w samorządach. W jego ramach mają być przeszkoleni i wyposażeni w odpowiedni sprzęt specjaliści pracujący w 26 gminach woj. opolskiego. Oprócz monitorowania jakości powietrza będą także doradzać mieszkańcom m.in. w doborze odpowiednich źródeł ogrzewania domów.

W projekcie, oprócz opolskich samorządów i Politechniki Opolskiej, wezmą udział także samorządowcy z czeskich gmin pogranicza. Na zamku w Mosznej omawiano praktyczne aspekty polsko-czeskiej współpracy.

„Współpraca z naszymi sąsiadami z Czech będzie polegała głównie na edukacyjnej stronie projektu. Z wicehetmanami kraju morawsko-śląskiego i ołomunieckiego chcemy ustalić na przykład, w jaki sposób będziemy wymieniali się informacjami na temat stanu powietrza każdego dnia, tak, by można było w profesjonalny sposób opracowywać zebrane w ramach projektu dane” – powiedział członek zarządu województwa opolskiego Stanisław Rakoczy.

Złożony do programu „Life” projekt województwa wstępnie bardzo dobrze oceniła Komisja Europejska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił promesy na dofinansowanie wkładu własnego. Województwo liczy na dofinansowanie z UE w wysokości 2,8 mln euro.

Głównym celem projektu jest lepsze i skoordynowane działanie na wszystkich szczeblach administracji publicznej w regionie. Oprócz przeszkolenia ekspertów, którzy pojawią się we wszystkich gminach uczestniczących w projekcie, zaplanowano także opracowanie i wdrożenie wspólnej dla całego regionu aplikacji, dzięki której będzie można śledzić zanieczyszczenia powietrza. We wszystkich gminach województwa będą zainstalowane czujniki powietrza.

Polska Agencja Prasowa