Polsko-fińskie seminarium poświęcone innowacjom

5 lutego 2016, 16:00 Alert

(Ministerstwo Rozwoju)

Wymiana doświadczeń w projektowaniu i prowadzeniu polityki innowacyjnej to główny cel polsko-fińskiego seminarium. Konferencja z udziałem wiceminister Jadwigi Emiliewicz, przedstawicieli fińskiego Ministerstwa Zatrudnienia i Gospodarki oraz VTT – Fińskiego Instytutu Badań Technicznych odbyła się w dniach 2-3 lutego 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. 

Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń dotyczących reorganizacji instytutów badawczych, współpracy nauki z biznesem oraz perspektywy kooperacji partnerów z obu krajów. Celem seminarium było również zintensyfikowanie współpracy pomiędzy polskimi i fińskimi instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz wypracowanie propozycji wspólnych projektów. Spotkanie otworzyły podsekretarz stanu w MR Jadwiga Emilewicz oraz Hanna Lehtinen ambasador Finlandii w Polsce.

Wiceminister Emilewicz podkreśliła polskie ambicje w obszarze kształtowania rynku, który opiera się na innowacyjności i potencjale badawczo-rozwojowym. Omówiła również priorytety polityki innowacyjności i polityki przemysłowej na najbliższe lata. Odniosła się także do roli współpracy, tworzenia dynamicznego ekosystemu i otoczenia dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz roli edukacji w pobudzaniu kreatywności i innowacyjności obywateli.

Ambasador Lehtinen zwróciła uwagę na rolę współpracy polsko-fińskiej oraz na znaczenie polskiego rynku dla fińskiej gospodarki. Przypomniała również jak wiele fińskich firm realizuje swoje inwestycje w Polsce. Wskazała także na rosnące zainteresowanie Polaków tematyką innowacyjności w Finlandii.

Natomiast Jouko Soukas, wiceprezydent VTT zaprezentował Finlandię jako kraj naukowców i inżynierów, naród wszechstronnie wykształcony, angażujący znaczne kapitały prywatne w B+R. Wskazał, że firmy inwestujące w innowacje przełomowe notują na ogół 2-3 krotnie wyższą sprzedaż. Zaprezentował również VTT jako kompetentnego partnera dla przedsiębiorstw prowadzących badania i prace rozwojowe oraz pracujących na nowymi produktami i modelami biznesowymi.