Pierwszy gaz kaspijski trafi do Europy do 2020 roku

27 grudnia 2017, 06:45 Alert
gaz gas infrastruktura energetyka

Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Marosza Szefczovicza Południowy Korytarz Gazowy jest ważnym projektem dla całego regionu Europy Południowo-Wschodniej. Azerbejdżan jako jeden z krajów współtworzących ten projekt jest bardzo ważnym, strategicznym partnerem energetycznym dla Unii Europejskiej.

– Mogę potwierdzić, że osiągnięto znaczne postępy we wszystkich pracach prowadzonych wzdłuż Południowego Korytarza Gazowego od czasu inauguracji Gazociągu Transanatolijskiego w Kars w Turcji w marcu 2015 r. i Gazociągu Transadriatyckiego w Salonikach w Grecji w maju 2016 r. Wraz z naszymi azerskimi partnerami spodziewamy się, że pierwsze dostawy gazu popłyną do 2018 r. do Turcji, a do 2020 r. do UE – powiedział unijny komisarz.

Szefczovicz podkreślił również rolę Południowego Korytarza Gazowego w osiąganiu celów UE w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. – W ramach naszych wysiłków na rzecz stworzenia silnej Unii Energetycznej kształtującej przyszłą politykę klimatyczną, zwiększenie bezpieczeństwa, solidarności i zaufania poprzez dywersyfikację dostawców i tras energetycznych w Europie, co ma zasadnicze znaczenie dla poprawy konkurencyjności i obniżenia cen dla konsumentów w UE. Południowy Korytarz Gazowy odgrywa kluczową rolę w naszej strategii osiągania tych celów – dodał.

Korytarz Południowy. Grafika: BiznesAlert.pl

Korytarz Południowy. Grafika: BiznesAlert.pl

– Aby lepiej koordynować rozwój dobrze funkcjonującego rynku gazu ziemnego w regionie, ściśle współpracujemy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w niedawno utworzonej Grupie ds. Łączności Gazowej Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (CESEC). Dostawy gazu z Azerbejdżanu mogłyby być potencjalnie ważnym alternatywnym źródłem energii dla całych Bałkanów Zachodnich, dlatego ściśle współpracujemy z naszymi partnerami z Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej w Wiedniu w celu ułatwienia rozwoju infrastruktury służącej do przesyłu gazu ziemnego i niezbędnego połączenia międzysystemowego w regionie – zaznaczył również komisarz.

Południowy Korytarz Gazowy

Południowy Korytarz Gazowy jest dla UE jednym z priorytetowych projektów energetycznych. Przewiduje transport gazu z regionu Morza Kaspijskiego do krajów europejskich przez Gruzję i Turcję. Gaz, który ma zostać wydobyty z pola Shah Deniz w Azerbejdżanie w ramach Etapu 2 jest uważany za główne źródło węglowodorów dla Południowego Korytarza Gazowego. Inne źródła mogą również połączyć się z tym projektem Na późniejszym etapie rozwoju infrastruktury istnieje możliwość tłoczenia gazu z innych kierunków.

Azernews/Roma Bojanowicz