Południowy kraniec korytarza gazowego dla Polski bliżej realizacji

22 stycznia 2016, 13:30 Alert

(Teresa Wójcik)

We wspólnej deklaracji z 4 lutego 2010 państwa Grupy Wyszehradzkiej  wyraziły poparcie dla ustanowienia połączeń gazowych  Północ-Południe. Wśród planowanych projektów znalazły się budowy terminali LNG w Świnoujściu w Polsce  i na chorwackiej  wyspie Krk w miejscowości Omisel.

Po upływie pięciu lat od tej decyzji polski terminal LNG będzie oddany do handlowego użytku w połowie lipca br. z ponad dwuletnim opóźnieniem.

Chorwacki terminal realizowany jest planowo –  jak przed tygodniem  -ocenił szef spółki LNG Krk Mladen Antunović.

Koszt budowy chorwackiego terminalu wyceniany jest na 760 mln euro EUR, zaś razem z gazociągami i tłoczniami gazu wartość projektu przekroczy miliard euro. Rocznie gazoport ma przyjmować od 4 do 6 mld m3 LNG.

Chorwacki terminal będzie mógł przyjmować gazowce o pojemności maksymalnie do 265 tys. m3. Gazoport będzie wyposażony w dwa zbiorniki gazu o pojemności 180 tys. m3 każdy.

Komisja Europejska w październiku 2013 r. przyznała chorwackiemu terminalowi LNG status projektu o znaczeniu wspólnotowym (Project of Common Interest – PCI). Chorwaci z kolei przyznali budowie terminala LNG Krk priorytetowy status. Projekt  ma ruszyć w połowie 2016 roku i zostać ukończony w trzy lata, czyli w 2019 r.

Chorwacka spółka LNG Hrvatska zamknęła 31 grudnia 2015 r. termin składania  ofert firm zainteresowanych finansowym udziałem inwestycyjnym w gazoporcie Krk. W związku z zamknięciem tego terminu, dyrektor  Antunović poinformował, że oferty udziału złożyło łącznie 7 firm. Z tego 4 firmy to udziałowcy przemysłowi, a 3 firmy oferują udział finansowy.

– Należy podkreślić, że wśród oferentów są czołowe firmy światowe z branży gazowej i z branży finansowej – powiedział Antunović.  Listy oferentów nie ujawniono. Antunovic poinformował, że obecnie jego spółka przystępuje do oceny ofert.  Procedura rozpocznie się od analizy realizowanej przez ekspertów oraz doradców z dziedziny prawa i finansów. – Cała procedura jest realizowana zgodnie z  harmonogramem przyjętym w porozumieniu z Komisją Europejską i zgodnie z prawem Unii Europejskiej w zakresie energetyki – podkreślił Antunović.

Roczne zużycie gazu w Chorwacji  wynosi średnio 2,7 mld m3. Nadwyżka dla odbiorców z innych państw Europy Południowo-Wschodniej  wyniesie ponad 3 mld m3. Jak się dowiedzieliśmy – chorwacka spółka ma skompletowany wstępny portfel odbiorców  z większości państw tego regionu Europy.

Terminal w Świnoujściu i terminal na wyspie Krk mają zostać połączone siecią gazociągów  z którymi wspólnie utworzą zapowiadany Korytarz Północ-Południe.