Ponad 2 343 MW nowych mocy w morskich farmach wiatrowych w Europie

31 lipca 2015, 08:30 Alert
Turbiny wiatrowe w Austrii
Turbiny wiatrowe w Austrii

(CIRE)

W pierwszej połowie 2015 roku w Europie przyłączono do sieci morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej sięgającej prawie 2 343 MW – poinformowało Europejskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (European Wind Energy Association – EWEA).

Jak podkreśla EWEA, poziom mocy morskich farm wiatrowych przyłączonych do sieci w pierwszej połowie 2015 jest o 200 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie jak wynika z raportu Stowarzyszenia, na przyłączenie oczekują jeszcze 104 turbiny o łącznej mocy ponad 423 MW.

Według danych Stowarzyszenia na koniec pierwszego półrocza 2015 roku w jedenastu europejskich krajach w 82 morskich farmach wiatrowych było zainstalowanych ok. 10 394 MW mocy.

Jednocześnie EWEA zwraca uwagę na rosnącą moc instalowanych turbin wiatrowych. Z 584 turbin wiatrowych przyłączonych do sieci w pierwszej połowie 2015 roku, średnia moc wzrosła do 4.2 MW z 3.5 MW rok wcześniej – informuje Stowarzyszenie.

Morskie farmy wiatrowe przyłączone do sieci w Europie w pierwszej połowie 2015 r.

Kraj Liczba turbin Moc instalacji przyłączonych do sieci
Holandia 38 114
Niemcy 406 1 706
W. Brytania 140 522
Razem 584 2 343