Porębska: Innowacje w sektorze energetycznym

6 marca 2015, 14:45 Energetyka

Sektor energetyczny czeka w najbliższych latach wiele wyzwań. Eksperci FORDATA przewidują gorący okres fuzji i przejęć oraz poszukiwania kapitału na inwestycje. Efektywny i bezpieczny przepływ poufnych informacji może znacznie przyspieszyć i ułatwić osiągnięcie założonych celów – prognozują. Zachowanie poufności i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów podczas prowadzonych transakcji jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców dbających o profesjonalny wizerunek, szczególnie przedstawicieli spółek giełdowych. A tym bardziej dla czołowych przedsiębiorstw z branży energetycznej.

Elektrownia Bełchatów / fot. Wikimedia Commons

Są one gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Aby je zapewnić różnicują źródła pozyskania energii, realizują wiele projektów np. tych poświęconych poszukiwaniom złóż łupków, projekty badawcze przy współpracy z uczelniami wyższymi dotowane w ramach projektu BlueGas czy program energetyki jądrowej. Żeby działać efektywniej restrukturyzują się, wyprzedają nie-strategiczne aktywa, a także kupują nowoczesne technologie. Nie są im również obce transakcje takie jak fuzje i przejęcia, pozyskanie kapitału z giełdy (IPO, SPO) czy emisje obligacji. Z uwagi na skalę prowadzonych inwestycji i wielkość potrzebnego kapitału, z bankami negocjują coraz częściej tzw. kredyty konsorcjalne. Złożone procesy emisji akcji lub obligacji czy negocjacji kredytu z konsorcjum banków angażują wiele zewnętrznych podmiotów (prawnicy, firmy doradcze, inwestorzy, banki). W trakcie procesów przekazywane są poufne informacje, często te o znaczeniu strategicznym dla spółki, jak i całej branży. Szczególnie podczas projektów realizowanych w sektorze mającym wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państwa należy zapewnić takim transakcjom pełen profesjonalizm. Rozsyłanie dokumentów poprzez e-mail nie pozwala kontrolować do kogo dokumenty będą dalej dystrybułowane. Technologia Virtual Data Room (VDR) pozwala na pełną kontrolę dostępu do dokumentów z możliwością̨ decydowania o tym, kto i w jakim zakresie i czasie korzysta z poufnych danych.

– Istnieje możliwość takiego zabezpieczenia dokumentów, że są one chronione przed zapisem i drukowaniem oraz dalszą dystrybucją. Administrator decyduje kto do jakich dokumentów ma dostęp. Dodatkowo klient poprzez raporty monitoruje aktywności użytkowników, słowem każdy z dokumentów jest pilnie strzeżony oraz śledzony według potrzeb klienta – powiedziała Aleksandra Porębska z FORDATA.

VDR wspiera pozyskanie finansowania

Do tej pory firmy najczęściej korzystały z systemu Virtual Data Room w celu podniesienia bezpieczeństwa i efektywności badania Due Diligence, mającego miejsce podczas transakcji fuzji i przejęć. Teraz, coraz częściej doceniają zalety systemu, także podczas wielu innych procesów, w których wymagana jest wymiana poufnych dokumentów pomiędzy organizacjami. Praktyka pokazuje, że coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z wykorzystania innowacyjnych narzędzi informatycznych np. podczas negocjacji prowadzonych z bankami w procesach pozyskania dużych kwot finansowania.

Jastrzębska Spółka Węglowa negocjowała z bankami warunki finansowania, z którego zamierzała częściowo sfinansować kupno kopalni Knurów-Szczygłowice. Wartość planowanych inwestycji, a co za tym idzie – finansowania, była na tyle istotna, że proces wymagał wymiany szczególnie chronionych informacji z wieloma podmiotami (np. instytucjami finansującymi, doradcami prawnymi, finansowymi itd.).

– Podczas negocjacji udostępniamy poufne dokumenty kilkudziesięciu osobom, dlatego zdecydowaliśmy się na FORDATA, aby, żaden dokument nie trafił do niewłaściwej osoby. VDR daje kontrolę nad przepływem wrażliwych danych – powiedział Rafał Rychter – Dyrektor Biura Finansów w JSW S.A.

Sprawna emisja dzięki VDR

Innowacje technologiczne do obsługi transakcji nie omijają także giełdy. Systemy VDR wykorzystywane są podczas procesów emisji akcji, szczególnie tych największych, prestiżowych. W latach 2010-13 kilka spółek energetycznych, jak ENERGA, JSW, SPEC, ZE PAK zostało sprywatyzowanych, m.in. żeby pozyskać dodatkowe finansowanie. Część z nich właśnie w drodze emisji akcji.

Jak powiedziała nam Aleksandra Porębska z FORDATA, w procesie emisji akcji systemy VDR optymalizują proces wymiany poufnych informacji pomiędzy Spółką oraz jej doradcami, odpowiedzialnymi za przygotowanie prospektu emisyjnego. W procesie przekazywane są informacje strategiczne z punktu widzenia emitenta, a często także całej branży. Dlatego Spółki nie wahają się już sięgać po sprawdzone rozwiązania, które pozwolą im spać spokojnie i zagwarantują odpowiednie bezpieczeństwo w strategicznych dla nich procesach. Jednym z klientów FORDATA był Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Pierwsza publiczna oferta akcji spółki prowadzona była przez czołowe polskie i zagraniczne banki inwestycyjne. „Nie mieliśmy wątpliwości, że proces zostanie przeprowadzony z użyciem VDR” – wspomina Porębska.

Jak podkreśla Waldemar Lisiak, Dyrektor Departamentu Rozwoju ZE PAK SA „VDR spełnił oczekiwania użytkowników systemu, którzy współpracowali ze Spółką przy sporządzeniu prospektu emisyjnego. Aplikacja okazała się idealnym rozwiązaniem, ponieważ dostęp do repozytorium dokumentów mogło mieć kilkanaście osób jednocześnie, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa wymaganych przy pracy nad poufną dokumentacją.”

Źródło: Fordata