Powołano nowego wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

19 maja 2017, 10:30 Alert
ULC023
Od lewej: Dyrektor generalna MIB Małgorzata Kuźma, prezes ULC Piotr Samson, wiceprezes ULC Michał Witkowski i wiceminister Jerzy Szmit / fot. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, z dniem 18 maja 2017 r., powołał Michała Witkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Powołanie nastąpiło na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 605 z późn. zm.).

Powołanie wręczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit.

Ministerstwo infrastruktury i budownictwa