Powolne tempo reform na Ukrainie zagraża dalszej pomocy MFW

13 lipca 2016, 11:00 Alert
Wierchowna Rada
Siedziba Wierchownej Rady, rządu ukraińskiego. Fot. Rząd Ukrainy

(Interfax/Wojciech Jakóbik)

Minister finansów Ukrainy Oleksandr Danyliuk poinformował, że na ukończeniu są negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym na temat przyznania kolejnej transzy pożyczki Ukrainie.

Według niego pozostaje do zakończenia formalna kwestia posiedzenia zarządu MFW. W oficjalnej agendzie brakuje jednak tematu Ukrainy.

Danyliuk przyznaje, że nie udało się jeszcze wprowadzić wszystkich regulacji w sektorze gazowym wymaganych przez MFW do udzielenia dalszej pożyczki. Chodzi o usunięcie prawa wprowadzającego moratorium na odzyskiwanie nieruchomości od dłużników Naftogazu. Od stabilności finansowej tej spółki zależy w istotnym stopniu stabilność gospodarki kraju. Zdaniem ministra finansów Ukrainy przyjęcie tego prawa przez Wierchowną Radę, zamiast „szeregu ważnych ustaw” istotnych dla MFW jest złym sygnałem przed rozmowami z Funduszem.

Rozdział właścicielski Naftogazu wymagany w ramach implementacji trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej na Ukrainie miał zostać przeprowadzony do połowy roku. Do zmian jednak nadal nie doszło. Ukraina przyjęła wprawdzie ustawę o rynku gazu, ale nie uchwaliła wszystkich aktów wykonawczych, pozwalających na wdrożenie reform. MFW liczy także na szybkie przyjęcie ustawy o rynku energii elektrycznej, która czeka na decyzję parlamentu.

Więcej: Ukraina liczy na Niemcy. Europa przypomina o reformach