PCSS będzie partnerem Enei w badaniach technologii cyfrowej

12 września 2022, 09:15 Alert

Enea rozpoczyna współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS). Wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych w energetyce będzie fundamentem współpracy Enei i PCSS. Głównymi obszarami badań będzie wykorzystanie analiz danych pomiarowych z liczników inteligentnych AMI i z czujników inteligentnej sieci energetycznej (smart grid) do podejmowania decyzji technicznych i biznesowych.

Logo Enei. Fot. BiznesAlert.pl
Logo Enei. Fot. BiznesAlert.pl

Innowacyjne technologie cyfrowe w energetyce

Wspólne projekty Enei i PCSS w szczególności będą dotyczyły działań badawczo-rozwojowych oraz wypracowania nowoczesnych produktów i usług, które mogą być oferowane klientom Enei. Wyniki badań posłużą do efektywnego zarządzania instalacjami prosumenckimi, mikrosieciami, zeroemisyjnymi wspólnotami energetycznymi czy weryfikacji atrakcyjności nowych produktów i usług dla klientów.

Wspólnie z PCSS opracowana i sprawdzona w praktyce zostanie koncepcja systemu integrującego urządzenia, dla których można ograniczyć chwilowo pobór mocy. System będzie mógł stanowić rezerwę mocy do wykorzystania w celu bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) lub lokalnych sieci elektroenergetycznych w okresach największego poboru energii. Współpraca ma również zapewnić ochronę IT systemu Enei.

– To inwestycja w poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz otwarcie na nowe usługi, świadczone zarówno przez dystrybutorów, jak i sprzedawców energii elektrycznej. Jestem przekonany, że dzięki wspólnym działaniom Enei i PCSS wypracujemy nowatorskie rozwiązania zwiększające udział technologii cyfrowych w rozwoju innowacyjnej energetyki, która będzie wspierać proces transformacji naszego sektora – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enei.

W obecnych czasach cyfrowa transformacja gospodarki bardzo mocno wiąże się z nowymi metodami monitorowania i podnoszenia efektywności energetycznej. Poza oczywistym znaczeniem dla przeciwdziałania niekorzystnych zmianom klimatu, optymalizacja taka ma również konkretny wymiar ekonomiczny, szczególnie dla dużych centrów danych, oferujących swoje usługi na rzecz nauki i gospodarki.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN funkcjonuje od 1993 roku i jest znanym w skali międzynarodowej węzłem europejskiej przestrzeni badawczej w zakresie infrastruktury informatycznej nauki oraz ważnym centrum badawczo-rozwojowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obecnie centrum rozbudowuje swoją infrastrukturę badawczą i laboratoryjną na terenie lotniska w Kąkolewie. Tam będą prowadzone prace badawcze i rozwojowe we współpracy z partnerami komercyjnymi, m.in. w obszarze bezzałogowych statków powietrznych (BSP), sieci 5G oraz inteligentnej infrastruktury produkcji, magazynowania i wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

CIRE/Wojciech Gryczka

Enea Operator pracuje nad projektem wodorowego magazynowania energii