Pracownicy PGG otrzymali jednorazową rekompensatę finansową

1 marca 2022, 14:15 Alert

36,5-tysięczna załoga Polskiej Grupy Górniczej otrzymała we wtorek średnio 1,5-tys. jednorazową rekompensatę za pracę w weekendy w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Świadczenie było elementem porozumienia, podpisanego w styczniu przez związkowców i zarząd spółki.

Wypłacanie we wtorek jednorazowej rekompensaty potwierdził rzecznik PGG Tomasz Głogowski. Zgodnie z porozumieniem z 14 stycznia br., górnicy dołowi otrzymali 1,6 tys. zł brutto, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla 1350 zł, inni pracownicy powierzchni 1,1 tys. zł, a osoby zatrudnione w administracji – 1 tys. zł. Jak zapisano w styczniowym porozumieniu, koszt jednorazowych rekompensat dla pracowników to ponad 56,8 mln zł, co wraz z narzutami (składkowymi, podatkowymi itp.) dało kwotę niespełna 69,3 mln zł. Wypłata jednorazowego świadczenia, rekompensującego wzmożony wysiłek pracowników PGG od września do grudnia ub. roku, kiedy w związku z dużym zapotrzebowaniem na węgiel górnicy pracowali także w weekendy, było jednym ze zgłoszonych w końcu listopada 2021 roku związkowych postulatów. W toku wszczętego w grudniu sporu zbiorowego, związkowcy dwukrotnie – najpierw przez dobę, później przez dwie doby – blokowali kolejową wysyłkę węgla z kopalń do elektrowni, przeprowadzili też w kopalniach referendum strajkowe.

W podpisanym 14 stycznia porozumieniu, oprócz wypłaty średnio 1,5-tysięcznej rekompensaty, uzgodniono także wzrost średniego wynagrodzenia w PGG na koniec 2021 roku do poziomu 8200 zł brutto, czyli o ponad 300 zł. Właśnie średnia kwota 8200 zł stała się później podstawą zawartego 22 lutego porozumienia dotyczącego wzrostu płac w PGG w roku 2022 – uzgodniono, iż od tej kwoty wyliczona będzie 7,5-procentowa podwyżka – do średniej kwoty 8815 zł. W ostatnich tygodniach związkowcy z PGG wystąpili także o rekompensatę uszczuplonych świadczeń w lutym br., kiedy skumulowała się wypłata miesięcznej pensji oraz nagrody rocznej, czyli tzw. czternastki. W związku z nowymi regulacjami podatkowymi Polskiego Ładu, wielu górników otrzymało mniejsze świadczenia „na rękę”. Przedstawiciele górniczej spółki przyznali, iż w związku ze skumulowaniem w lutym dwóch wypłat ok. 17,5 tys. górników otrzymało uszczuplone świadczenia netto, osoby te powinny jednak „odzyskać” te środki po rocznym rozliczeniu podatkowym. Natomiast mniejsze wynagrodzenia netto otrzymuje w nowym systemie ok. 700 przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej PGG, którzy zarabiają miesięcznie powyżej 12,8 tys. zł brutto. Uszczuplone „czternastki” były tematem poniedziałkowych rozmów związkowców z zarządem PGG, który przedstawił związkom wyliczenia uszczupleń poniesionych przez pracowników w związku z nową formą naliczania podatku.

Z danych opublikowanych przez przedstawicieli związku Kontra wynika, że najwięcej – 883 zł netto – stracili średnio pracownicy dołowi na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, zaś dla zatrudnionych na dole na stanowiskach robotniczych uśredniona strata wyniosła 595 zł netto. Robotnicy na powierzchni otrzymali „czternastki” mniejsze średnio o 391 zł netto, a powierzchniowi pracownicy inżynieryjno-techniczni o 864 zł netto. Pracownicy zakładów przeróbki węgla dostali mniej o 609 zł netto, a zatrudnieni w administracji – mniej o 552 zł netto. Zarząd PGG zapewnił, związkowców, że pracownicy, którzy nie przekroczą progu podatkowego, otrzymają zwrot potrąconego wyższego progu podatku w rozliczeniu rocznym PIT za 2022 roku. – Strona społeczna złożyła wniosek o wypłatę rekompensaty za utrudnienia finansowe wynikające z nowej formy rozliczeń podatku dla wszystkich pracowników zakładów górniczych wchodzących w skład PGG oraz podjęcie szybkich działań, aby ustrzec pracowników przed kolejnym wyższym potrąceniu zaliczki podatkowej wynikającej z kumulacji wynagrodzeń np. Barbórka, wypłata ekwiwalentu węglowego, 14. pensja – podano w związkowym komunikacie. Rozmowy na ten temat mają być kontynuowane.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński