Prairie Mining: Inwestycje na Lubelszczyźnie oraz na Górnym Śląsku idą zgodnie z planem

17 lipca 2017, 09:00 Alert

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), nowoczesna spółka eksploracyjno-wydobywcza, kontynuuje prace związane z rozwojem projektów budowy kopalni Jan Karski i Dębieńsko. W opublikowanym raporcie kwartalnym Spółka podsumowała wydarzenia ostatnich miesięcy.

Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.
Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.

– W ostatnim kwartale Prairie z sukcesem kontynuowała realizacje swoich celów. Bardzo pozytywne wyniki Studium ewaluacyjnego dla projektu Dębieńsko pozwoliły na szybsze rozpoczęcie wstępnych prac budowlanych, takich jak rozpoczęcie odwiertów geotechnicznych w celu zbadania gruntu pod nową infrastrukturę naziemną kopalni. Prace będą kontynuowane przez kilka następnych miesięcy. W ramach projektu Jan Karski wykonano zaawansowane testy węgla z ostatniego otworu badawczego. Wyniki wskazują, że zakład będzie mógł produkować węgiel metalurgiczny typu 34 o bardzo niskiej zawartości popiołu. Ze względu na wysokie parametry jakościowe, produkt może osiągnąć wyższą cenę na rynku europejskim. Inwestycja budowy kopalni Jan Karski cieszy się niesłabnącym poparciem lokalnych społeczności i władz regionu, a Projekt zagospodarowania złoża „Lublin” został pozytywnie zaopiniowany przez OUG w Lublinie. W ostatnim kwartale do grona udziałowców Prairie dołączyło kilku renomowanych brytyjskich inwestorów instytucjonalnych, a fundusz CD Capital zwiększył zaangażowanie poprzez inwestycje kolejnych środków, w celu przyspieszenia realizacji naszych światowej klasy projektów surowcowych – mówi Ben Stoikovich, CEO Prairie Mining.

Projekt Dębieńsko 

Wyniki Studium ewaluacyjnego dla projektu Dębieńsko potwierdziły potencjały techniczny i ekonomiczny inwestycji, co pozwoliło na przyspieszenie prac nad projektem. Zainicjowano procedury wyboru wykonawców dalszych studiów i analiz oraz przeprowadzono wstępne prace budowlane. Rozpoczęto także odwierty geotechniczne w celu zbadania gruntu pod nową infrastrukturę naziemną kopalni. W najbliższym czasie Prairie zamierza skoncentrować się na pracach zmierzających do przygotowania studium wykonalności oraz rozmowach z europejskimi hutami i koksowniami dotyczącymi warunków współpracy w przyszłości oraz umów typu off take.

W 2016 roku zużycie węgla koksującego w Europie wyniosło 47 mln ton, z czego około 85% pochodziło z importu spoza Europy. Prairie spodziewa się, że dzięki znaczącej przewadze kosztowej nad surowcem importowanym, wysokiej jakości węgiel koksujący typu 35 z Dębieńska będzie cieszył się dużym zainteresowaniem europejskich producentów stali.

Kopalnia Jan Karski 

Najnowsze analizy prób węgla z odwiertu przeprowadzonego na terenie przyszłej kopalni Jan Karski pokazują, że głównym produktem zakładu będzie węgiel koksujący typu 34 o bardzo niskiej zawartości popiołu. Wstępna analiza przeprowadzona przez zewnętrznych ekspertów wskazuje, że ten surowiec, ze względu na wysoką jakość, może być wyceniany o 10% wyżej od ceny rynkowej dla tego typu węgla.Pozytywne zaopiniowanie przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie Projektu zagospodarowania złoża „Lublin” jest kolejnym ważnym krokiem zbliżającym Spółkę do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą.

Przypomnijmy, że 17 lipca 2017 roku dziennik Rzeczpospolita pisał, że prowadzone przez australijską firmę Prairie Mining prace zmierzające do rozpoczęcia wydobycia węgla w Polsce mogą nie pójść zgodnie z planem.

Najbliższe plany spółki

W nadchodzącym miesiącach Prairie planuje: 

  • kontynuację rozmów z wybranymi chińskim instytucjami finansowymi, podczas gdy China Coal prowadzi prace mające na celu ukończenie Bankowego Studium Wykonalności w kolejnym kwartale;
  • dalsze prace mające na celu złożenie wniosku o wydanie koncesji wydobywczej.

Prairie Mining podsumowała aktualny stan przygotowań do budowy kopalni Jan Karski podczas konferencji zorganizowanej 16 maja w Lublinie. Władze regionalne oraz społeczności lokalne wyraziły w jej trakcie silne poparcie dla inwestycji. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Ambasador Australii w Polsce, przedstawiciele samorządów woj. lubelskiego wszystkich szczebli oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Spółka podpisała umowę z PGE Dystrybucja, największym w Polsce dystrybutorem energii elektrycznej, określającą warunki przyłączenia przyszłej kopalni do sieci energetycznej. Moc przyłączeniowa od momentu rozpoczęcia produkcji węgla wyniesie 45 MW. Prairie podpisała też umowę na wykonanie projektu i uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę dwutorowej linii energetycznej 110kV Wierzbica – Kulik o długości blisko 10 km.

Dzięki środkom pozyskanym w minionym kwartale od brytyjskich funduszy inwestycyjnych Prairie posiada gotówkę w wysokości 16,8 mln AUD. Dodatkowe wsparcie CD Capital (2,6 mln AUD), prawo pierwszeństwa do zainwestowania przez fundusz kolejnych 68 mln AUD, a także umowa o strategicznej współpracy z China Coal przy finansowaniu i budowie kopalni Jan Karski, gwarantują Spółce silną pozycję gotówkową i umożliwiają prowadzenie dalszych prac rozwojowych obu projektów.

Prairie Mining